menu Sluit het hoofdmenu

Hoe werkt de app voor u als gebruiker?

Meye Indoor Way is een applicatie voor smartphones. Met de applicatie lokaliseert de gebruiker zichzelf in het gebouw en kiest hij een bestemming om naartoe te navigeren. De app begeleidt de gebruiker met duidelijke instructies naar de plaats van bestemming. Om als gebruiker met de Meye Indoor Way te kunnen navigeren moet de locatie of het gebouw vooraf digitaal in kaart zijn gebracht.

Meye Indoor Way begeleidt de gebruiker met duidelijke instructies naar de plaats van bestemming. Om als gebruiker met de Meye Indoor Way app te kunnen navigeren moet de locatie of het gebouw vooraf digitaal in kaart zijn gebracht. Dit doen we met een 3D-scanner.

Bij binnenkomst in een gebouw opent de gebruiker Meye Indoor Way. De gebruiker kan via de app:   Schermafbeelding van de applicatie tijdens routebegeleiding

  • Zichzelf lokaliseren en oriënteren in het gebouw. Waar ben ik op dit moment en wat is er om mij heen?    
  • Routes plannen naar beschikbare bestemmingen (navigeren). Waar wil ik naartoe en hoe kom ik daar?  
  • Automatisch gegenereerde routebegeleiding ontvangen om veilig en efficiënt op de bestemming te komen. Wat is de beste route voor mij?  

De gebruiker kiest zelf welke vorm van routebegeleiding hij of zij wil ontvangen tijdens het lopen van de route. Dat kan visueel door bijvoorbeeld pijlen, tactiel door het voelen van trillingen of door geluid in de vorm van gesproken instructies of geluidseffecten.   

Ontwikkelen  

De indoor navigatie applicatie ontwikkelen en testen we met de beoogde gebruikers: mensen met een visuele beperking. Deze manier van samen innoveren en ontwikkelen brengt ons tot aanpassingen en hulpmiddelen die mensen in de praktijk echt verder helpen en gebruiksvriendelijk zijn. We moeten altijd rekening houden met de grote diversiteit in visuele problemen, de mate waarin iemand nog wat ziet én communicatie (kijk)gedrag. De problemen die iemand ervaart bij de mobiliteit kunnen ook zeer divers zijn. 

Samen ontwikkelen doen we in de vorm van panelbijeenkomsten, demonstraties en gebruikersonderzoek.   

Op basis van ervaringen en wensen op het terrein van navigatiehulpmiddelen, hebben we een pilotgroep verschillende productideeën voorgelegd. Hierbij is het idee voor Meye Indoor Way als beste uit de bus gekomen. Het prototype genaamd de virtuele geleidelijn, een voorloper van Meye Indoor Way, is in een eerdere fase uitgebreid getest.   

Indoor navigeren is één van de moeilijkste dingen die er zijn.

Ervaringsdeskundige in pilotgroep

Er zijn op dit moment nog helemaal geen oplossingen om zelf je weg te vinden in een gebouw of op een station. En als je slechtziend bent of niets ziet is vaak de enige oplossing om dan maar weer iemand te vragen om mee te lopen.

Ervaringsdeskundige in pilotgroep

Doorontwikkelen

Samen met partners die willen helpen om deze innovatie voor mensen die slechtziend of blind zijn mogelijk te maken, gaan we verder ontwikkelen. Tot dat de applicatie uiteindelijk als product voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk wordt. 

  • Streven is om een eerste versie van dit product december 2021 af te hebben. Primair richten wij ons bij het ontwikkelen van Meye Indoor Way op mensen die slechtziend zijn, met als uiteindelijk doel de applicatie ook toegankelijk te maken voor mensen die blind zijn. Deze volgorde houden we aan vanwege de complexiteit van ontwerpen voor mensen die blind zijn.
  • In de huidige fase richten we ons vooral op technische verbeteringen. In een gebruikersonderzoek gaan we het product testen.  
  • Ook gaan we verder in gesprek met mogelijke strategische partners die een rol willen spelen in het project. 
     

​Om het project te laten slagen is het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven zich bij ons aansluiten. Verschillende organisaties, zoals Prorail, Rijksmuseum, AFAS Experience Center en het Diakonessenhuis werken al mee. Op locaties waar zij klanten ontvangen, doen we onderzoek naar de randvoorwaarden en ontwikkelen we het serviceconcept. Zij zijn de eersten die de applicatie voor de service aan hun klanten kunnen inzetten. 

  Bezoeker van openbaar gebouw navigeert met smartphone en applicatie Meye Indoor Way naar bestemming