menu Sluit het hoofdmenu

Hand onder hand contact

'Hand onder hand contact' is een techniek waarmee mensen met doofblindheid hun tast leren inzetten, nieuwe situaties ontdekken en communiceren met de buitenwereld. Het draagt ook bij aan het opbouwen van een persoonlijke relatie en een gevoel van veiligheid. Iedere hand voelt anders qua temperatuur, huid en lichaamsspanning.

In de publicatie Hand onder hand contact van het Bartiméus expertisecentrum Doofblindheid wordt de techniek uitgelegd. In een aantal stappen leer je geleidelijk hand onder hand contact te maken.

Niet iedereen met doofblindheid accepteert meteen het hand onder hand contact. Daarom is het van belang dat er een goede stapsgewijze opbouw is. Bij de publicatie Hand onder hand contact hoort een format gewenningsplan. Hierin staan bij elke stap voorbeelden van doelen en aanpak. 

handen van een ouder onder de handen van een kindPraktijkervaringen hebben geleerd dat personen met doofblindheid die hun handen niet of nauwelijks gebruiken, dit wel gaan doen na inzet van hand onder hand contact. Hierdoor wordt hun wereld vergroot en leren ze nieuwe vaardigheden aan.

ouder en kind oefenen spelenderwijs hand onder handDe hand onder hand contact techniek kan ook geschikt zijn voor andere mensen die op het tastzintuig zijn aangewezen om informatie op te doen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Ook binnen de ouderenzorg of in de begeleiding aan jonge kinderen met een visuele beperking kan hand onder hand contact zinvol zijn. 

Als iemand het hand onder hand contact goed beheerst, is het een logische stap om verder te gaan met gebarentaal (Nederlands met gebaren, NmG) en tactiele gebaren.

Publicatie in uw mailbox

Hier ontvangt u de volledige publicatie Hand onder hand contact als PDF in uw mailbox. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Begeleiding

Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding bij het introduceren van Hand onder hand contact, neem dan contact op met het Expertisecentrum Doofblindheid.