menu Sluit het hoofdmenu

Doneren aan een goed doel

Bartiméus zet zich in voor een wereld waarin alle mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Vindt u dat ook belangrijk en wilt u hier aan bijdragen?

Geef een gift!

Via het Bartiméus Fonds kunt u een donatie doen of vaste donateur worden. Zo steunt u ons werk voor mensen die blind of slechtziend zijn. Het fonds zamelt geld in om innovatieve projecten voor mensen met een visuele beperking mogelijk te maken. Het gaat vooral om projecten voor cliënten en leerlingen van Bartiméus. Bijvoorbeeld: het doen van wetenschappelijk onderzoek, het maken van vernieuwende onderwijsprogramma’s, het verbeteren van behandelmethodes bij slechtziendheid en het toegankelijk maken van ICT. Kortom, projecten waarvoor geen of slechts gedeeltelijke financiering is binnen het zorgbudget, maar die wel hard nodig zijn voor een goede kwaliteit van leven.

Ook kleinschalige initiatieven worden niet vergeten, zoals rolstoelfietsen of het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Helpt u ook mee? Uw bijdrage maakt écht verschil.

Doneren kan via het bartimeusfonds.

Nalaten aan Bartiméus

U kunt op een heel speciale manier bijdragen aan ons werk, namelijk door het Bartiméus Fonds op te nemen in uw testament. Dankzij deze bijzondere vorm van geven, nalaten, kunnen wij ook in de toekomst veel betekenen voor mensen die slechtziend of blind zijn.

We kunnen duurzaam investeren in bijvoorbeeld modern digitaal onderwijs, technologie die de zelfredzaamheid vergroot én het doen van onderzoek om oogaandoeningen beter te kunnen behandelen. Met uw nalatenschap kunt u uw betrokkenheid bij slechtziende en blinde mensen laten voortleven. Een prachtige gedachte.

Meer informatie over nalaten vindt u op het bartimeusfonds.

Nalaten voor Fonds Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!