menu Sluit het hoofdmenu

Een diagnose, en dan?

Als de resultaten van het diagnostisch onderzoek bekend zijn, bespreken we dit zo snel mogelijk met u. We geven advies over eventueel vervolgonderzoek of een geschikte behandeling.

Nagesprek 

In het algemeen krijgt u direct na de onderzoeken een gesprek waarin de oogarts met u de bevindingen bespreekt. Hierin kan aan de orde komen: 

  • de resultaten van het onderzoek;
  • de diagnose en wat dat betekent (wat is er aan de hand, is het erfelijk?); 
  • de prognose (hoe kan het in de toekomst gaan?);
  • het vervolgtraject (aanvullend onderzoek of behandeling)
  • eventuele verwijzing naar een andere specialist, bijvoorbeeld neuroloog of kinderarts

Ook is er doorgaans een nagesprek met een maatschappelijk werker of gedragsdeskundige.

Tot slot stellen we uw eigen verwijzend specialist schriftelijk op de hoogte van onze bevindingen.

Begeleiding en revalidatie

Na het stellen van de diagnose kunnen we beter bepalen hoe een eventuele revalidatie eruitziet. De behandeling kan zowel thuis als op uw verblijfslocatie plaatsvinden, individueel of in groepsverband.

Mogelijk komt u of uw kind in aanmerking voor verdere begeleiding door Bartiméus. Een vervolgtraject kan bijvoorbeeld bestaan uit onze mogelijkheden voor revalidatie.