menu Sluit het hoofdmenu

Logeren: dit zijn de afspraken

Bijna alle cliënten die bij Bartiméus wonen zijn volledig gevaccineerd en de besmettingscijfers bij Bartiméus blijven laag. Toch is de kans op een coronabesmetting nog steeds aanwezig. Daarom blijft het nodig om goed te weten waar u mee te maken krijgt als bewoners uit Doorn, Zeist en Driebergen uit logeren gaan. Daarom hebben we een logeerprocedure opgesteld. Hierin staan alle uitgangspunten en afspraken die gelden als uw kind of verwant komt logeren. Zo houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.

Gepubliceerd op 29 april 2021

De uitgangspunten

Als uw kind of verwant bij ons woont en bij u gaat logeren vragen we u om de uitgangspunten voor logeren opnieuw te bekijken en hiervoor te tekenen. Deze uitgangspunten staan in een document en betreffen afspraken die betrekking hebben op de periode voor, tijdens en na het logeren. Zodra u uw kind of verwant wilt meenemen voor minimaal één nacht, leest u eerst de uitgangspunten voor logeren goed door. We vragen u om het document daarna uit te printen en te tekenen voor akkoord óf voor gezien. Dit hoeft u alleen te doen bij het eerste logeermoment. Als u zelf niet in de gelegenheid bent om het document uit te printen, kunt u de woonbegeleider om een exemplaar vragen.

Gezondheidscheck voor het logeren

Voorafgaand aan ieder logeermoment vindt er een gezondheidscheck plaats. Dit gebeurt als u uw kind of verwant ophaalt. Deze check bestaat uit zes vragen die te maken hebben met de gezondheid van u, anderen in uw huishouden en van uw logee. Als u vóóraf alle vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, mag uw kind of verwant met u meegaan. De gezondheidscheck kunt u vinden in bijlage 1 van het document ‘Logeren uitgangspunten’

Triage bij terugkeer

Als uw kind of verwant terugkomt van het logeren, beoordelen we de gezondheid van uw kind of verwant. Deze triage bestaat uit twee delen. Er is een formulier met zes vragen over de gezondheid van uw kind of verwant. Deze vult u in vóórdat u uw kind of verwant terugbrengt. Het ingevulde formulier neemt u mee als u uw kind of verwant terugbrengt naar de woning en geeft u af aan de woonbegeleider.

Daarnaast neemt de woonbegeleider de temperatuur van uw zoon, dochter of verwant op. Zijn alle vragen op het formulier met ‘nee’ beantwoord en is er geen sprake van koorts? Dan is uw logee weer welkom in zijn/haar woning.

Deze procedure vindt na iedere logeerpartij plaats. De woonbegeleider van uw verwant begeleidt u hierbij voordat uw kind of verwant zijn slaapkamer verlaat en de woning binnengaat.

Halen en brengen

Ophalen en terugbrengen gebeurt op vooraf afgesproken momenten. Het tijdstip van halen of brengen spreekt u af met de woonbegeleider van uw kind of verwant. We werken met tijdsblokken omdat we bij halen en brengen tijd moeten maken voor de gezondheidscheck en triage. Als veel mensen tegelijk komen om een bewoner te halen of brengen, kan dat tot onveilige situaties leiden. Om dat te voorkomen spreiden we de haal- en brengmomenten per woning.

Verder vragen we u om zich tijdens het halen en brengen te houden aan de coronamaatregelen. Zoals handen desinfecteren, mondmasker dragen, 1,5 meter afstand houden en hoesten en niezen in uw elleboog. Daarnaast adviseren we u om zich te registreren op de papieren formulieren bij de ingang óf d.m.v. de QR code. Deze maatregelen kunt u vinden in het document ‘Logeren uitgangspunten’.

Wanneer mag logeren niet?

Helaas zijn er situaties waarin logeren niet mogelijk is:

  • Als iemand in uw huishouden of in de woning van uw verwant corona-gerelateerde klachten heeft
  • Als iemand in uw huishouden of in de woning van uw verwant in de week voor het logeren corona heeft (gehad)
  • Als iemand in uw huishouden of in de woning van uw verwant in de tien dagen voor het logeren in contact is geweest met iemand die corona heeft
  • Als u korter dan tien dagen voor het logeren in een land bent geweest met een oranje of rood reisadvies

Tot slot

We hebben er alle vertrouwen in dat u de regels voor logeren naleeft als uw kind of verwant bij u overnacht. Toch vragen we u bij deze expliciet om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Uw naaste logeert immers bij u en het is niet aan onze woonbegeleiders om de logeerregels te bewaken.

Heeft u nog vragen over de logeerafspraken? Stel deze dan aan de begeleider van uw kind of verwant. Voor vragen over corona kunt u ons mailen: vragenovercorona@bartimeus.nl.