menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Mentaliseren kan je leren

Handreiking voor begeleiders van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking die te maken hebben met problematische gehechtheid, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Deze handreiking is een introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB). Dit boek sluit aan op de trainingen, workshops, consultatie en supervisie die al vele jaren gegeven worden over MBB, zowel binnen als buiten Bartiméus. Met dit boek zijn drie doelen gerealiseerd. Ten eerste is er nu in Nederland een concrete handreiking voor ouders en praktijkwerkers, die zich willen bekwamen in MBB. Ten tweede is deze veelbelovende methodiek vertaald voor het werkveld kinderen, jeugdigen en volwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ten derde helpen de praktische tips begeleiders om het mentaliserend vermogen te ontwikkelen en te stimuleren. Zo versterken zij de veerkracht en kwaliteit van bestaan.

Deze handreiking is gebaseerd op literatuurstudie, scholing, supervisie en ervaring in het werken met cliënten en hun ouders of verzorgers binnen de afdeling Psychotherapie Bartiméus en het Expertisecentrum Gehechtheid en Sociale relaties van Bartiméus.

Auteurs: Francien Dekker-van der Sande en Paula Sterkenburg

Artikelnr : 163143190039
ISBN : 9789491838354

Bestel boek

Een PDF-versie kunt u hier gratis downloaden.