menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Learning Together

Een creatieve benadering van leren voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking. 'Learning together' beschrijft hoe een actieve leeromgeving kan worden gecreëerd voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

Dit boek gaat het over veiligheid en motivatie die kinderen nodig hebben voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, de behoefte om op onderzoek uit te gaan en de mogelijkheid tot communicatie. Het is voor kinderen met een meervoudige beperking belangrijk dat er duidelijke en consequente reacties en passende leeromstandigheden geboden worden. Dat geeft hen veiligheid en motiveert hen.

Het communicatieprogramma 'Movement, gesture and sign' ligt aan de basis voor de praktische aanbevelingen in dit boek. De auteurs bieden aankopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te gaan en deze te versterken. De in het boek geïllustreerde en beschreven methodieken zijn, gedurende enkele decennia, ontwikkeld op de Royal Blind School in Edinburgh, voor kinderen van alle leeftijden. Het bevat ook 150 illustraties van gebaren uit de Canaan Barrie gebarenwoordenschat.

'Learning together' is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, ouders en professionals die met kinderen werken met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

Jaar van uitgave: 2009.

Auteurs:
Mary Lee
Lindi MacWilliam

Vertaling en bewerking:
Anita Bruining-Wiersma
Elise van der Kooi-Luth
Met medewerking van de projectgroep Leren Communiceren

Prijs: € 27,94

Bestel het boek hier

Een PDF-versie kunt u hieronder gratis downloaden.