menu Sluit het hoofdmenu

Volwassenen

Als een visuele beperking is vastgesteld heeft u mogelijk behoefte aan verdere ondersteuning. Een behandeling in een revalidatietraject kan hierin een volgende stap zijn. Een revalidatietraject richt zich op het leren verwerken en omgaan met een visuele beperking. Samen met u kijken we naar mogelijkheden in bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden en/ of mogelijkheden in (digitale) hulpmiddelen.

Als uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een visuele beperking heeft dit grote impact. Vragen die gaan spelen kunnen zijn:

 • Wat is er aan de hand?
 • Wat betekent dit voor nu? Kan ik nog werken? Kan ik mijn hobby’s nog uitvoeren? Kan ik mijn telefoon nog zien?
 • Hoe kan het in de toekomst gaan?

Professionals van Bartiméus kunnen u hierbij ondersteunen. Zij doen dit door onderzoek, persoonlijk advies, ondersteuning en door het delen van kennis. Na uw aanmelding brengen we samen met u uw hulpvragen in kaart. Zodra we dit duidelijk hebben, zoeken we samen met u naar de best passende oplossing die u hierbij kan helpen.

Onderzoek en behandeling

Na onderzoek naar de functies van het zien en eventueel aanvullend onderzoek start het behandelingstraject. We gaan met u (en eventueel uw familie of begeleiders) in gesprek over de praktische problemen die u ondervindt in het dagelijks leven. Maar vooral ook bij welke problemen u onze hulp zou willen.

Behandelingen kunnen heel praktisch zijn en gericht op dagelijkse handelingen. Wij onderzoeken met u waar u bij gebaat bent om dingen zoveel mogelijk te doen zoals u dit gewend was of wil doen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan mobiliteit en communicatie welke erg belangrijk in het sociale leven.

Aangepast onderzoek bij hersenletsel

Wanneer er sprake is van hersenletsel of verminderd functioneren van de hersenen, bijvoorbeeld bij dementie, na een ongeluk of andere oorzaken, kan aangepast onderzoek wenselijk zijn. Soms is onderzoek op één van de Bartiméus locaties niet mogelijk en heeft onderzoek op een eigen locatie, bijvoorbeeld een revalidatiecentrum of verpleeghuis, de voorkeur. Ambulante medewerkers van Bartiméus kunnen zo nodig naar een eigen locatie komen voor onderzoeken en advisering en behandeling. De professionals van Bartiméus hebben veel ervaring in aangepast onderzoek en het werken met aangepaste testmaterialen. Bartiméus kent ook diverse samenwerkingsverbanden met revalidatiecentra, verpleeghuizen en overige zorginstellingen. Heeft u specifieke vragen over de mogelijkheden neem dan telefonisch contact op via 088 - 88 99 888.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Waar u bij gebaat bent is vaak afhankelijk van wat u al of niet nog kunt zien. De professionals van Bartimeus kunnen u ondersteuning bieden op veel terreinen. Of uw hulpvraag zich nu richt op uw dagelijks, sociaal of uw digitaal leven. Hulpmiddelen bieden soms uitkomst, maar ook aanpassingen in verlichting of inrichting.  Ook kunt u mogelijk baat hebben bij digitale hulpmiddelen. Uw hulpvragen staan centraal en ondersteuning is afhankelijk van uw wensen.

Energie is belangrijk

Omgaan met een beperking kost energie, soms veel energie! Daarom besteden we veel aandacht aan het vinden van activiteiten die u energie geven en activiteiten die u energie kosten. Als we die activiteiten in beeld hebben, gaan we samen op zoek naar de juiste balans en leren we hoe u keuzes maakt in de momenten waarop en de activiteiten waarvoor u uw energie gebruikt.

Soorten ondersteuning

Tijdens een behandelingstraject is diverse ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld ondersteuning bij:

 • Verwerking en acceptatie
 • Aanleren van vaardigheden of compensaties
 • Mobiliteit of oriëntatie
 • Dagelijks leven
 • Sociaal leven
 • Digitaal leven
 • Visuele hulpmiddelen of Braille
 • Verlichting en inrichting.

Uw persoonlijke behandelaars bespreken met u wat gewenst is en wat de mogelijkheden zijn.

Contact

Heeft u specifieke vragen over het aanbod in revalidatie voor volwassenen met een visuele beperking? Neem dan gerust telefonisch contact op via 088 - 88 99 888.