menu Sluit het hoofdmenu

Meervoudige beperking

Bij mensen met een meervoudige beperking is vaak aangepast onderzoek of begeleiding wenselijk. Niet alleen de visuele beperking, maar het totaal aan functies of beperking staan centraal in het bieden van de juiste ondersteuning of behandeling. Hierbij wordt ook gekeken naar de woon-, werk- of leeromgeving van de cliënt in relatie tot het netwerk en familie of begeleiding.

Als er sprake is van een visuele beperking heeft dat, zeker in combinatie met andere fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, gevolgen voor het functioneren. Bijvoorbeeld waarneer er sprake is van een een beperking in zien én horen of een beperking in zien bij mensen met een (aangeboren of verworven) verstandelijke beperking. Bij kinderen geeft het een verhoogd risico op problemen en achterstanden in de ontwikkeling. Bij volwassenen leidt het tot problemen in het uitvoeren van activiteiten en in de participatie. Door een visuele beperking wordt 'meedoen' extra moeilijk.

Aangepast onderzoek

Wanneer er sprake is van een meervoudige beperking is een onderzoek in de reguliere (oog)zorg niet altijd haalbaar. Bartiméus kan dan het verschil maken! Onderzoek is mogelijk op één van de Bartiméus locaties, maar het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar een eigen locatie komen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij mensen waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spannend ervaren en dit leidt vaak tot betere onderzoeksresultaten. De omgeving is immers meer vertrouwd en er hoeft geen lange reis afgelegd te worden.

Verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking hebben een verhoogde kans op een visuele beperking. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Het is dan ook belangrijk dat de visuele functies regelmatig worden onderzocht. De professionele onderzoekers van Bartiméus zijn ervaren in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking en het gebruik van aangepaste onderzoeksmethodes en testmaterialen. Bartiméus werkt samen met instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, medisch kinderdagverblijven, verpleeghuizen en overige zorginstellingen.

Bartiméus kan dan in veel gevallen ondersteuning bieden in de woon- en werkomgeving of op school. Bartiméus heeft ook een gespecialiseerde woonvoorziening voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking, meer informatie hierover kunt u lezen op de pagina Wonen bij Bartiméus.

Syndromen

Bartiméus behandelt en begeleidt ook mensen met een syndroom. Een syndroom  is het geheel van verschijnselen die horen bij een ziekte. Een verstandelijke beperking en/of een oogaandoening zijn verschijnselen die kunnen horen bij een syndroom. De belangrijkste syndromen waarbij oogaandoeningen voorkomen zijn:

Begeleiding en behandeling na onderzoek

Door een combinatie van een visuele en meervoudige of verstandelijke beperking kunnen problemen ontstaan in het functioneren en in de participatie. Samen met de cliënt en het netwerk van betrokkenen rondom de cliënt worden hulpvragen geïnventariseerd en wordt gezocht naar oplossingen. Het ontwikkelingsperspectief en de zelfstandigheid van de cliënt zijn daarbij leidend.

De cliënt zelf is niet altijd in staat om zijn beperkingen te verwoorden. Gesprekken met betrokkenen en (video)observaties van de cliënt kunnen dan nodig zijn voor de beeldvorming. 

Afhankelijk van de hulpvragen en de wensen en mogelijkheden van de cliënt kan (ambulante) ondersteuning  worden geboden. Dat kan thuis, maar kan ook plaatsvinden in onderwijsinstellingen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, medisch kinderdagverblijven, revalidatiecentra of verpleeghuizen.  

Soms gaat het om kortdurende trajecten, bijvoorbeeld om een cliënt te ondersteunen bij het leren dragen van een voorgeschreven bril. Of om advies te geven op het gebied van verlichting en inrichting. Het kan ook gaan om meer intensieve en langer durende trajecten, bijvoorbeeld als er behandeling nodig is op het gebied van communicatie of bij ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’, waarbij ook de visuele beperking aandacht vraagt.

Contact

Bartiméus werkt samen met instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, medisch kinderdagverblijven, verpleeghuizen en overige zorginstellingen. Wilt u weten of dat ook voor uw zorginstelling geldt? Of heeft u specifieke vragen over de ondersteuning die Bartiméus kan bieden indien er sprake is van een visuele en meervoudige of verstandelijke beperking? Neem dan gerust telefonisch contact op via 088 - 88 99 888.