menu Sluit het hoofdmenu

Kinderen en jongeren

Bij Bartiméus worden dagelijks kinderen en jongeren met een visuele beperking onderzocht en behandeld. We hebben daardoor veel kennis over visuele beperkingen, maar daarnaast ook over begeleiding en behandeling van kinderen die slecht zien of blind zijn. Wij helpen u en uw kind graag.

Wanneer kinderen en jongeren voor het eerst doorverwezen worden bezoeken ze meestal het Centrum Diagnostiek Visuele aandoeningen in Zeist. In dit centrum vindt onderzoek plaats naar de oogheelkundige aandoening en visuele functies en zonodig verder aanvullend onderzoek. Als blijkt dat er bij uw kind sprake is van een visuele beperking, kan behandeling in een revalidatietraject een volgende stap zijn. Onder het revalidatie traject verstaan we een behandelperiode waarin adviezen of trainingen worden gegeven.

Kindgericht onderzoek en behandeling

Bij Bartiméus staat een kindgerichte benadering tijdens onderzoek en behandeling voorop. De medewerkers die betrokken zijn bij de onderzoeken en behandeling zijn hierin geschoold en onderscheiden zich doordat ze veel ervaring hebben in de omgang met kinderen, jeugd en jong volwassenen.  In samenspraak met u en uw kind inventariseren  we wat eventueel gewenst en mogelijk zou zijn aan behandeling. Bij jonge kinderen richten we ons hierbij met name op het stimuleren van verdere (visuele) ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingsstimulering of speciale kind en/of ouder trainingen. Veel voorkomende vragen zijn: met welk speelgoed kan ik de (visuele) ontwikkeling van mijn kind stimuleren? Kan mijn kind naar de peuterspeelzaal waar zijn broertje ook zit? Welke school is geschikt voor mijn kind? Kan mijn kind alleen naar school lopen of zelfs fietsen? Wat vertel ik aan de omgeving over de visuele beperking. Welke sport past bij mijn kind, rekening houdend met de visuele beperking? Te allen tijde staat hierbij het belang van uw kind voorop, en behandeling vindt plaats op het niveau van het kind, spelenderwijs en kindgericht.

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen en hun ouders/ opvoeders (*) weten wat er gaat gebeuren, stemmen we elke behandeling tevoren met u en uw kind af aan de hand van uw hulpvraag of vragen. Het kan ook fijn zijn uw kind voor te bereiden door samen te bespreken wat er gaat gebeuren. Zo kunt u bijvoorbeeld ter voorbereiding op het oogheelkundig onderzoek de speciale kinderpagina 'Hoi,kom je binnenkort voor oogonderzoek' bezoeken. Hier kunt u alvast samen met uw kind lezen hoe een oogonderzoek verloopt. Tijdens het behandelings- of revalidatietraject zullen de professionals van Bartiméus u en uw kind optimaal begeleiden, zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren en wat er verwacht wordt.

Therapeutische peutergroep

Bartiméus biedt voor peuters  met een visuele beperking groepsgewijze intensieve ontwikkelingsstimulering op de therapeutische peutergroep de Bosmuis.

Ontwikkelingsstimulering bij kinderen

Het stimuleren van de (visuele) ontwikkeling en vaardigheden is voor kinderen met een visuele beperking van groot belang. Ontwikkelingsstimulering zetten we in op het niveau van het kind, spelenderwijs, kindgericht  en gericht op de leefomgeving van de cliënt. We denken mee in huis- en schoolsituaties en begeleiden en trainen uw kind bijvoorbeeld in het optimaal inzetten van alle zintuigen. We geven o.a. advies over (aangepast) speelgoed, over hoe het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten en hoe praktische vaardigheden aan te leren. Zo leren kinderen spelenderwijs en worden voorwaarden gecreëerd voor de verdere algehele ontwikkeling (cognitief, motorisch, sensorisch en sociaal-emotioneel) en vergroting van de zelfstandigheid passend bij de leeftijd.

Ontwikkelingsstimulering is bestemd voor cliënten tot twintig jaar met een visuele beperking. Bij jong volwassenen is de stimulering naast het optimaliseren van zintuigen, motoriek en mobiliteit ook gericht op het optimaliseren en trainen van zelfstandigheid.

Ouder, kind en jongeren trainingen

Wat betekent het voor uw kind om slechtziend of blind te zijn en wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven. Maar ook wat betekent het bijvoorbeeld om CVI te hebben en hoe hier rekening mee te houden in het dagelijks leven en op school?.

Bij Bartiméus zijn diverse trainingen ontwikkeld om te leren omgaan met de gevolgen van een visuele beperking, van trainingen gericht op systematisch leren kijken tot sociale vaardigheidstrainingen. Trainingen kunnen gericht zijn op ouder en kind maar er zijn ook speciale jongeren-trainingen. Aan de hand van (ontwikkelings)leeftijd, hulpvraag en voorkeur wordt de gewenste training in overleg met u ingezet met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Meer weten over trainingen klik dan door naar de pagina Trainingen.

Contact

Heeft u vragen over het aanbod in revalidatie gericht op kinderen en jongeren met een visuele beperking? Neem gerust contact op via telefoonnummer 088 - 88 99 888. Zij helpen u graag verder!

Therapeutische Peutergroep Bartiméus

Therapeutische Peutergroep Bosmuis van Bartiméus