menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek en behandeling in revalidatie

Als er een visuele beperking is vastgesteld, kan behandeling in een revalidatietraject een volgende stap voor u zijn. Een revalidatietraject richt zich op het leren verwerken van en omgaan met een visuele beperking en het aanleren van vaardigheden. De professionals van Bartiméus doen dit door onderzoek, persoonlijk advies, ondersteuning en door het delen van kennis. Samen zoeken we naar de beste vorm van ondersteuning voor uzelf, uw familie, uw begeleiders of uw netwerk.

Het revalidatietraject

Na aanmelding brengen we samen in kaart wat de hulpvragen zijn. Het traject start met onderzoek naar de verschillende functies van het zien en aanvullend onderzoek. Om een zo goed mogelijk antwoord op de hulpvraag te geven brengen we de mogelijkheden en beperkingen in kaart. Vervolgens gaan we in gesprek over de praktische problemen die in het dagelijks leven worden ondervonden. Maar vooral ook bij welke problemen u onze hulp wilt.

Zodra we dit duidelijk in beeld hebben, zoeken we samen met u naar de best passende oplossingen. Deze kunnen bestaan uit hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor op school of bij het lezen, maar ook uit het leren van nieuwe vaardigheden, zoals op een andere manier leren koken of veilig bewegen in het verkeer. Een behandeltraject is voor iedereen anders, het gaat om de best passende oplossing.

Komt iedereen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een behandel en revalidatietraject bij Bartiméus moet u een visuele beperking hebben die voldoet aan de richtlijnen voor Revalidatie die zijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Uw (oog)arts weet of u of uw kind of degene waar u zorg voor draagt daaraan voldoet en verwijst dan eventueel door. Bent u of is uw kind al eerder bij Bartiméus geweest voor revalidatie dan volstaat een verwijzing van uw huisarts.

Vergoeding

Komt u of uw kind in aanmerking voor revalidatie en heeft u een verwijzing van een medisch specialist, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten.

Voor cliënten bij Bartiméus van 18 jaar en ouder vallen de kosten van het gehele revalidatietraject vanaf aanmelding onder de basisverzekering. Hierbij wordt uw eigen risico aangesproken. Dit geldt niet voor cliënten onder de 18 jaar, voor hen geldt geen eigen risico. Wilt u meer weten over de voor u geldende vergoeding, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Informatie en kennis voor professionals

Bartiméus deelt kennis over werken met  cliënten die een visuele of meervoudige beperking hebben graag met andere professionals. Zodat zij de beste begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Zo verzorgen wij onder meer voorlichting aan professionals van zorginstellingen. Leest meer over aanbod voor zorgprofessionals op de website voor professionals.

Meer informatie

Heeft u vragen over behandeling en revalidatie bij een visuele beperking? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 - 88 99 888.