menu Sluit het hoofdmenu

Klantcases

Bedrijven en organisaties benaderen ons met uiteenlopende vraagstukken. Soms zijn dit concrete vragen over bijvoorbeeld verlichting, bouwen of verkeersplannen. Maar steeds vaker gaat het om duurzame samenwerkingen waarin we stap voor stap samen met de organisatie kijken hoe we maximale impact kunnen creëren.

We doen onder andere opdrachten voor

Nemo

Nemo heeft het voornemen om in 2021 een reizende tentoonstelling te maken over ‘zien’. Zij hebben Bartiméus benaderd om als expertise organisatie mee te denken bij de invulling.

De Efteling

De Efteling heeft inclusiviteit hoog op de agenda staan en heeft daarbij ook aandacht voor de groep van visueel beperkten. Zo wilde de Efteling gebruik gaan maken van braillebordjes, maar in gesprek met Bartiméus werd voor de Efteling al snel duidelijk dat er meer nodig is om een inclusief pretpark te worden!

Albert Heijn

Albert Heijn, onderdeel van Ahold Delhaize heeft de ambitie om alle digitale informatievoorziening zoals de website en de app visueel toegankelijk te maken voor hun klanten. Het online shoppen groeit namelijk flink, zo werden in 2019 al bijna 22 miljoen kratten met boodschappen bezorgd bij klanten thuis.

De Zonnebloem

Bartiméus en de Zonnebloem hebben elkaar gevonden in het project “Onbeperkt erop uit” De ambitie om vrijetijdslocaties en andere culturele evenementen te toetsen en te adviseren op toegankelijkheid wordt hierin samen opgepakt. De Zonnebloem als expert op fysieke toegankelijkheid. En Bartiméus als expert op visuele toegankelijkheid.

Gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren heeft de ambitie om koploper te zijn bij de implementatie van het VN-verdrag Handicap. En heeft daarom Bartiméus gevraagd te helpen bij het realiseren van de doelen op het gebied van visuele toegankelijkheid.

Koninklijke Bibliotheek

In het groeiende aanbod aan faciliteiten binnen de bibliotheken ziet de Koninklijke Bibliotheek een verschuiving van de klassieke uitleenbibliotheek naar de brede maatschappelijke bibliotheek terug, evenals in het toenemende aantal bezoeken en activiteiten. Wat vraagt dit van de doelgroep visueel beperkten? O.a. t.a.v. digivaardigheden. Een vraag die aan diverse partijen, en ook aan Bartiméus is voorgelegd.

Techniek Nederland

Techniek Nederland ziet de ontwikkeling van de steeds langer thuiswonende ouderen als kans en wil met name installateurs opleiden tot ‘comfort-installateurs’. Zij hebben de kennis en kunde om woningen te voorzien van technologie, aanpassingen en toepassingen om ouderen veilig en zelfstandig te houden binnen de thuissituatie. Techniek Nederland is zich bewust dat minder goed gaan zien daarbij ook een rol speelt en heeft Bartiméus gevraagd een scholing “Low Vision-woningen” te geven aan installateurs.

's Heeren Loo

’s Heeren Loo is een grote aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de cliënten van ’s Heeren Loo hebben ook visuele problematiek. Op het gebied van visuele zorg voor de cliënten is er dan ook sprake van een intensieve samenwerking. Het gaat hierbij naast de directe zorg ook om kennisuitwisseling, scholing maar ook om inclusieve bouw.

Contact

Accessibility is een onderdeel van Bartiméus en richt zich op het optimaal toegankelijk maken van de fysieke, sociale en digitale wereld voor mensen met een (visuele) beperking. Dit doen we met een team van 20 professionals. 

Graag gaan we vrijblijvend met u in gesprek hoe we de toegankelijkheid van uw organisatie kunnen verbeteren. U kunt ons ook bereiken via 030 – 2398270 of info@accessibility.nl. Voor meer informatie zie ook onze website Accessibility.