Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Verwijzen naar Bartiméus

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland met een visuele beperking door een oogheelkundige aandoening of hersenletsel. Om gebruik te maken van de dienstverlening van Bartiméus is in de meeste gevallen een verwijsbrief nodig.

Medisch Specialisten

Gebruik een verwijsformulier voor:

  • inzetten van specialistisch diagnosetraject voor een patiënt.
  • de patiënt begeleiding nodig heeft bij het verwerken van en het leren omgaan met de diagnose.
  • patiënt begeleiding nodig heeft bij de inzet van hulpmiddelen.
  • patiënt hulp nodig heeft bij het leren omgaan met de gevolgen van de oogaandoening of visuele beperking op de dagelijke activiteiten.

Verwijsformulier

Wij vragen hierin om relevante medische gegevens (oogheelkundig, neurologisch, anders) van de patiënt, het specialisme van de verwijzer en de reden van verwijzen. Het is ook mogelijk om een eigen verwijsformulier naar ons toe te sturen. Omdat er in het verwijsformulier vertrouwelijke patiëntgegevens staan vragen wij om het formulier niet per e-mail, maar per post of Zorgmail te versturen naar:

Bartiméus
Afdeling Aanmelding & Planning
Antwoordnummer 167
3700 WB ZEIST
Zorgmail: aanmelding@bartimeus.nl
Fax: 030 - 698 22 75.

Welke gegevens zijn nodig?

Wat wij nodig hebben: 

  • de patiëntgegevens; 
  • de gegevens van de verwijzer (AGB-code); 
  • de reden van doorverwijzing; 
  • alle voor de verwijzing relevante informatie.   

NOG-richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een behandeltraject bij Bartiméus moet de patiënt een visuele beperking hebben die voldoet aan de richtlijnen voor revalidatie die zijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 

NOG-richtlijnen

Wij gebruiken ZorgMail: veilig mailen van persoonsgegevens

Wanneer u patiëntgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maakt u hier zelf geen gebruik van en wilt u ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met uw verzoek. Wij sturen dan een bericht waarop u kunt antwoorden en waarmee u voldoet aan de privacywetgeving.

Verwijzen via ZorgDomein

U kunt een patiënt nu ook naar Bartiméus verwijzen via ZorgDomein. Via dit platform stuurt  u gemakkelijk een verwijzing naar ons toe. Heeft u geen account op ZorgDomein? Bezoek dan hun website om kosteloos een account aan te maken.

Verwijzen en aanvragen van Zorgdomein

Huisartsen & Gemeenten

In sommige gevallen kunnen huisartsen en gemeenten een doorverwijzing verzorgen. Bijvoorbeeld wanneer een volwassen cliënt al eerder bij Bartiméus gerevalideerd heeft. Bartiméus is een derdelijns zorgorganisatie. Wanneer het gaat om hulp vanuit de wmo neemt de gemeente het besluit of en welke hulp er mogelijk is. Gemeenten kunnen ondersteuning van Bartiméus aanbieden. Dit kan omdat er een raamovereenkomst is afgesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Bartiméus. Na toekenning van de zorg kan de gemeente het besluit mailen naar info@bartimeus.nl. Voor de Participatiewet en de Jeugdwet (maar ook voor andere vragen) nemen wij graag contact op, omdat wij daarvoor maatwerk leveren. 

Specialistische GGZ Psychotherapie

Voor onze specialistische GGZ psychotherapeutische hulpverlening gebruiken we een ander verwijsformulier.

Aanmelden voor specialistische GGZ Psychotherapie