menu Sluit het hoofdmenu

Workshops Kennisdag Doofblindheid 2017

Tijdens de Bartiméus Kennisdag op vrijdag 31 maart 2017 kunt u kiezen uit 6 workshops. U kunt zich op de dag zelf hiervoor aanmelden.

Welke workshops?

  • Basis Visus + gehoor door Marlén Lemmens (als logopediste verbonden aan het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid);
  • Hulpmiddelen door Ilse Oosterhuis (ambulant begeleider) en Christi Holweg (ergotherapeut) ;
  • Ouder wordende cliënt door Rianne Vermeulen (kennisgroep ouderen, gedragsdeskundige) en Heleen Zwiggelaar (maatschappelijk werker);
  • Kinderen met een beperking in zien en horen door Ingrid Korenstra (VIB doofblindspecifiek, assesment J. v. Dijk);
  • Casus G.; cliënt met doofblindheid, woonde eerst elders waar het team door Bartiméus werd begeleid. Woont nu bij Bartiméus in doofblindspecifieke woning.
    Door Caro Mooij (ambulant begeleider) samen met een begeleider vanuit Bartiméus Wonen;
  • 10 jaar Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid, 10 jaar deelname aan wetenschappelijk onderzoek; hoe is dit van betekenis geweest voor mensen met doofblindheid (incl. presentatie van onderdelen uit Masterthesis International Deafblindness) door Mijkje Worm (gedragsdeskundige). Mijkje behaalde in september 2016 haar Master op het onderwerp ‘Multi-party conversations’.

U kunt zich via de website aanmelden voor deze Kennisdag.