menu Sluit het hoofdmenu

Speciale zorg voor ouderen met een visuele beperking

Bartiméus wil ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking kunnen wonen zoals zij dat willen. Voor mensen die ouder worden heeft Bartiméus in het Henriëtte van Heemstrahuis een mooie woonvoorziening.

Het verzorgingshuis van Bartiméus in Ermelo

Bartiméus biedt wonen aan mensen met een visuele beperking. In een prettig huis, in een aangename omgeving en samen met huisgenoten. Zo ervaar je kwaliteit van leven. Bartiméus wil ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking kunnen wonen zoals zij dat willen. In de begeleiding staan de wensen van de cliënt centraal en is er een goede communicatie en indien nodig afstemming met familie en mantelzorgers.

Voor mensen die ouder worden heeft Bartiméus in het Henriëtte van Heemstrahuis een mooie woonvoorziening. Ook ouder wordende mensen met (beginnende) dementie worden door ons deskundig begeleid. Wanneer de psychogeriatrische problematiek de overhand neemt is er een aparte kleinschalige afdeling (max tien bewoners) waarbinnen met specifieke deskundigheid de juiste zorg wordt geboden.

Visie op zorg

Er wordt zorg en ondersteuning geboden aan 40 bewoners. De zorg wordt geboden door in totaal 53 professionals. Dit zijn professionals van een verschillend niveau. Bartiméus heeft een goede mix van verzorgende en verpleegkundig opgeleide professionals. De zorg wordt gecoördineerd door een eerst verantwoordelijke verpleegkundige. Op elk moment van de dag zijn er minimaal zes verpleegkundigen aanwezig om de geplande en ongeplande verpleegkundige zorg te kunnen uitvoeren. Een aantal van onze verpleegkundige heeft de specialistische opleiding tot geriatrisch verpleegkundige gevolgd. Onderstaand een overzicht van de deskundigheidsniveaus:

  • MBO 1 niveau: 15 medewerkers, 28% van het totaal aantal medewerkers, 6,06fte.
  • MBO 2 niveau: 8 medewerkers, 15% van het totaal aantal medewerkers, 5,94fte.
  • MBO 3 niveau: 14 medewerkers, 26% van het totaal aantal medewerkers, 7,25fte.
  • MBO 4 niveau: 9 medewerkers, 17% van het totaal aantal medewerkers, 3,8fte.
  • HBO 5 niveau: 1 medewerker, 2% van het totaal aantal medewerkers, 0,8fte.
  • Leerlingen: 3 medewerkers, 6% van het totaal aantal medewerkers, 1,8fte.
  • Stagiaires: 3 medewerkers, 6% van het totaal aantal medewerkers, 1,8fte.
  • Totaal aantal medewerkers: 53.

Alle medewerkers op niveau 3 en 4 zijn verpleegkundig geschoold. Medewerkers op niveau 2 zijn geschoold voor adl en basiszorg.

Overdag wordt naast individuele afgesproken zorg ook dagbesteding geboden. Een boeiend en op de doelgroep en beperking afgestemd programma zorgt ervoor dat er voldoende afleiding is voor bewoners voor een zinvolle dag invulling. De activiteiten worden door een professionele activiteitenbegeleider (al dan niet met hulp van vrijwilligers) geboden.

Continuiteit van de zorg

Wij vinden de continuïteit van de zorg erg belangrijk. Alle medewerkers kennen de persoonlijke afspraken van bewoners. Gelukkig is het ziekteverzuim laag (5,5%), zodat wij niet veel beroep hoeven doen op invalkrachten. Het verloop is in de laatste periode wat hoger dan gewenst. Met 10% verloop betekent het dat we in verhouding redelijk veel nieuwe medewerkers in dienst hebben in 2017. Nieuwe medewerkers worden uitgebreid ingewerkt om zo snel mogelijk de specifieke kennis van het werken met de doelgroep eigen te maken. Vaste medewerkers krijgen voortdurend bijscholing waarin veel aandacht is voor het samenwerken met familie, veiligheid en BHV en de combinatie tussen visuele beperking en ouder wordende cliënten (met dementie).

Langdurende individuele zorg kan binnen de kaders van de financiering niet worden geboden. Daarom hebben wij goede afspraken met familie, mantelzorgers en veel vrijwilligers.