menu Sluit het hoofdmenu

Doofblindheid en wonen

Bartiméus biedt in Doorn speciaal aangepaste woningen en dagbesteding voor cliënten met doofblindheid.

Wonen

Voor cliënten met doofblindheid en een verstandelijke beperking zijn er 8 speciaal aangepaste woningen op het landgoed 't Sand. De woningen zijn in 2013 opgeleverd.

Alle woningen zijn aangepast en voorzien van hulpmiddelen voor oriëntatie en communicatie van de individuele cliënt. Zo kunnen de woningen worden uitgerust met geleiderails (een soort horizontale trapleuningen) die letterlijk houvast kunnen geven. Om de functies van de verschillende ruimtes te benadrukken kunnen ruimteherkenners worden aangebracht. 

Er is altijd een begeleider beschikbaar om te reageren op signalen van de cliënten. De begeleiding biedt regelmatig individueel contact om sociaal isolement te voorkomen.

Communicatie

Binnen de woningen wordt een thuis gecreëerd, waar ruimte is voor ontspanning en ontwikkeling. Belangrijke voorwaarden in de doofblindenzorg worden hier gehanteerd. Zo is er veel aandacht voor op de individuele cliënt toegesneden communicatievormen. Er wordt een herkenbaar dagprogramma gehanteerd. Dit biedt voorspelbaarheid. Er zijn vaste begeleiders gekoppeld aan de cliënten. Voor zover als mogelijk en noodzakelijk, is de dagbesteding geïntegreerd in het dagprogramma van de cliënt.

Het begeleiden van cliënten met doofblindheid vereist specialistische kennis en deskundigheid. Om deze op peil te houden zijn er voor iedere medewerker cursussen en themadagen vanuit het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot coaching op de werkvloer, video interactie begeleiding (VIB), uitgebreide diagnostiek, adviezen op het gebied van contact en communicatie, et cetera.

Dagbesteding

Voor cliënten met doofblindheid zijn er verschillende vormen van dagbesteding. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de cliënt wordt een keuze gemaakt voor een of meerdere onderdelen van dagbesteding.

Het doel van de dagbesteding is ontplooiing van de cliënt en het stimuleren van de mogelijkheden van de cliënt.

Arbeid

Een aantal cliënten met doofblindheid verricht arbeidsmatige activiteiten. In Doorn is een speciaal groepje voor mensen met doofblindheid die specifieke ondersteuning krijgen. Binnen deze afdeling wordt eenvoudig productiewerk gedaan (inpakken, sorteren) en klussen (dozen wegbrengen). Ook op de buitenwerkplaatsen kan gewerkt worden door mensen met doofblindheid. Creatief bezig zijn in het atelier of tuinieren behoren eveneens tot de mogelijkheden, zolang de activiteit een productief karkater heeft.

Dagactiviteiten centrum

Dagactiviteiten kunnen worden aangeboden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte buiten de woning. Hierbij zijn allerlei activiteiten mogelijk. Het doel is een zinvolle individuele dagbesteding met voldoende balans tussen uitdaging en voorspelbaarheid, rust en activiteit. Activiteiten zijn sensopatisch van aard (snoezelen, massage, voetenbad) gericht op participatie (muziek maken, koken, boodschappen doen) of op beweging (wandelen, fietsen, zwemmen). Dagbesteding wordt in principe in groepjes aangeboden, samengesteld op basis van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënten.

Dagbesteding vanuit de woning

Binnen de nieuwe woningen wordt steeds vaker gekozen voor een vorm van dagbesteding vanuit de woning. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere cliënt een passend dagprogramma heeft, afgestemd op de individuele ondersteuningsvraag. Daarin kan flexibel worden ingespeeld op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. 

Contact

Wilt u weten of de doofblindenwoningen iets voor u zijn? Wilt u meer informatie, of een oriëntatiebezoek brengen? Neem dan contact op via ons informatienummer 088 - 88 99 888 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid.