menu Sluit het hoofdmenu

Goede zorg en veilige vrijheid voor iedereen

In 2020 is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd is erop gericht onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Onvrijwillige zorg wordt alleen gegeven als het echt niet anders kan. In 2021 richten we het zorgproces bij Bartiméus in volgens de regels van de Wzd. Dit betekent dat we de zorgplannen anders vormgeven. Ook het overleg over de zorgplannen verandert. Op deze pagina leest u waar de Wzd over gaat en hoe we bij Bartiméus werken volgens de Wzd.

Waar gaat de Wet zorg en dwang over? 

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Tot 1 januari 2020 viel gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz: de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Die wet was vooral gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. 

Meer informatie over de Wzd

Meer (eenvoudige) informatie over de Wet zorg en dwang vindt u hier:  

Hoe gaan we bij Bartiméus werken volgens de regels van de Wzd?

Voor de invoering van de Wzd bij Bartiméus is een projectgroep opgericht. Zij werken achter de schermen aan de manier waarop we bij Bartiméus invulling gaan geven aan de Wzd. De projectgroep begeleidt ook de invoering van de nieuwe wet. Het coronavirus zorgt voor enige vertraging, maar vanaf maart 2021 gaan we stap voor stap werken volgende de Wzd-werkwijze. Dit betekent dat we de zorgplannen anders vormgeven. Ook het overleg over de zorgplannen verandert. 

We starten bij de verblijfzorg van de klantgroep Volwassenen met een meervoudige beperking. Iedereen die hier wat van gaat merken, krijgt hierover binnenkort meer informatie.  

Vragen?

Heeft u vragen over de invoering van de Wet zorg en dwang bij Bartiméus?