menu Sluit het hoofdmenu

Indicaties en vergoedingen

Wonen bij Bartiméus is bedoeld voor mensen met een visuele en eventuele verstandelijke beperking, die langdurig intensieve zorg of toezicht nodig hebben. De overheid heeft regels opgesteld wie hiervoor in aanmerking komt en welke zorg er vergoed wordt. Dit ligt allemaal vast in de Wet langdurige zorg, de Wlz (voorheen de AWBZ).

Indicaties

Om zorg bij Bartiméus vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) vergoed te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Een Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).Het CIZ onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor een indicatie.

Een belangrijk onderdeel van de toewijzing is dat iemand 24 uur per dag, zeven dagen per week intensieve zorg en/of begeleiding nodig heeft én dat er geen andere oplossing mogelijk is. Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staan de aard, inhoud en globale omvang van de zorg die u nodig heeft.

Binnen de Wlz bestaan er verschillende zorgprofielen binnen zeven sectoren. Krijgt u een zorgprofiel toegewezen binnen de Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud) of Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis) dan kunt in aanmerking komen voor zorg bij Bartiméus. Dit geldt ook voor een zorgprofiel binnen de sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) of sector Verpleging en verzorging (V&V), mits er sprake is van een ernstige visuele beperking.

Vergoedingen

Vanuit de Wlz krijgt u alles vergoed wat te maken heeft met uw zorg. Heeft u een indicatie voor verblijf en wilt u weten of bepaalde diensten vergoed worden vanuit de Wlz? Kijkt u dan op de website van het Zorginstituut Nederland. Wanneer u gebruik maakt van diensten die niet vergoed worden dan kunt u dit zelf betalen. Soms is het mogelijk om een vergoeding vanuit een andere regeling te krijgen, zoals bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Iedere maand betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage kan variëren. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hoe de hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld.