menu Sluit het hoofdmenu

Aanmelden en verhuizen

Aanmelden voor Wonen en Dagbesteding doet u in eerste instantie via ons telefoonnummer: 088 - 88 99 888. Onze medewerkers bespreken met u het aanmeldingstraject en verzamelen de belangrijkste informatie. Daarna begeleiden onze maatschappelijk werkers u verder bij de aanmelding en plaatsing. Voordat u besluit om aan te melden, kunt u ons natuurlijk eerst bezoeken om een indruk te krijgen van het wonen en de dagbesteding bij Bartiméus.

Wanneer u besluit tot aanmelding, vragen wij u een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee vragen wij alle medische, paramedische en gedragsmatige informatie op. Op basis hiervan kunnen wij zorgvuldig de zorgbehoefte beoordelen.

Onderzoek door professionals

Een team van professionals onderzoekt of de cliënt in aanmerking komt voor wonen en/of dagbesteding bij Bartiméus. Hierbij kijken zij of er sprake is van een visuele beperking en of de (juiste) indicatie aanwezig is. Als deze indicatie er niet is, dan kunnen wij u ondersteunen bij de aanvraag hiervan. Aan de hand van de opgevraagde informatie onderzoeken wij welke zorg/ondersteuning de cliënt nodig heeft. Om vast te stellen welke zorg/ondersteuning daadwerkelijk nodig is, vinden wij het belangrijk om de cliënt ook zelf te zien. Dit kan door middel van een bezoek van de cliënt bij Bartiméus. Als dat niet mogelijk is dan brengt een gedragsdeskundige van Bartiméus Wonen een observatiebezoek aan de cliënt in zijn huidige woonomgeving. Zo ontstaat een goed beeld van de zorgbehoefte en kunnen wij vaststellen welke woning en welke vorm van dagbesteding het meest passend is.

Op weg naar de verhuizing

Als duidelijk is welke woning en dagbestedingslocatie goed aansluit bij de zorgvraag van de cliënt, nodigen wij u uit voor een bezoek. Met dit bezoek bespreken wij het aanbod met u en geven informatie over de voorzieningen binnen Bartiméus Wonen. Als wordt besloten tot een verhuizing naar Bartiméus dan overleggen wij met u hoe we de verhuizing zo goed mogelijk kunnen laten verlopen voor de cliënt. Zo kan het prettig zijn als de cliënt eerst nog eens een dagje op bezoek komt in de woning of misschien een weekend komt logeren. Voor iedere cliënt is dit anders; het uitgangspunt is dat we een verhuizing naar Bartiméus zo goed mogelijk en op maat begeleiden.

Soms is er niet direct een passend aanbod beschikbaar, dan betekent het dat de cliënt nog moet wachten. Gedurende die tijd houden wij contact met u en informeren wij u zodra er wel mogelijkheden ontstaan voor een verhuizing naar Bartiméus. 

Voorafgaand aan de verhuizing bespreken wij met u uiteraard nog alle zaken die van belang zijn voor een goed verblijf met goede zorg.