menu Sluit het hoofdmenu

Tijdbesteding voor ouderen

Voor ouder wordende cliënten met een meervoudige en visuele beperking biedt Bartiméus dagelijks activiteiten. Deze tijdbesteding voor ouderen (TBO) vindt zowel plaats op locatie als vanuit de woning.

Bij de ouder wordende cliënten richten we ons voornamelijk op activerende en belevingsgerichte activiteiten. Voorbeelden van activerende activiteiten zijn koken, knutselen of wandelen. Bij belevingsgerichte activiteiten kunt u denken aan muziek, bewegen of pastorale sfeergroepjes. Bij alle activiteiten houden we rekening met de levensfase van de cliënt en de bijbehorende problematiek. Dit betekent dat we naast de activiteiten ook regelmatig rustmomenten inplannen.

Doel van de activiteiten

Bij het aanbieden van de activiteiten werken we toe naar het behoud van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Maar we leren cliënten ook omgaan met hun afnemende lichamelijke en geestelijke vermogens. Onze professionele medewerkers begeleiden en ondersteunen onze cliënten hier maximaal bij.