menu Sluit het hoofdmenu

Dagbesteding voor ouderen

Voor 60-plussers met een visuele beperking die nog zelfstandig wonen, heeft Bartiméus ook mogelijkheden voor dagbesteding. Dit doen we alleen of met andere partners. U kunt hier één of meerdere dagen terecht om andere mensen te ontmoeten en te ontspannen. Dagbesteding voor ouderen bieden we aan in Ermelo, Zwolle en Houten. Voor doofblinde mensen organiseert Bartiméus aparte bijeenkomsten in Utrecht en Deventer.

Dagbesteding Vanenburg in Ermelo

Woont u in Ermelo of omgeving dan bent u van harte welkom op de locatie 'Vanenburg' voor wat extra ondersteuning of gezellige contacten. Elke dag staat om 10.00 de koffie en thee klaar. Na de koffie en thee zijn er verschillende activiteiten waaraan u kunt deelnemen zoals spelletjes, volksdansen, wandelen, handwerken of fietsen op de side-by-side fiets. Na de maaltijd, die we gezamenlijk gebruiken,  gaat u weer verder met uw activiteit tot 16.00 uur. Daarna sluiten we de dag af en gaat u weer naar huis.

Extra faciliteiten: dagbesteding Vanenburg is onderdeel van het Henriëtte van Heemstra Huis. Dit betekent dat u ook gebruik kunt maken van de pedicure en de kapper van dit woonzorgcentrum.

Voor meer informatie over dagbesteding in Ermelo kunt u telefonisch contact opnemen met Rita Roggen via 06 - 551 321 83 of u kunt haar een e-mail sturen.

Dagverzorging De Terp in Zwolle

Senioren met een visuele beperking kunnen twee dagen per week in een huiselijk sfeer gebruik maken van de dagbesting in De Terp. U kunt hier allerlei activiteiten doen waaronder een spelletje, handwerken of werken met de computer. Samen met een van onze vrijwilligers kunt u ook een boodschap doen in het nabijgelegen winkelcentrum. Natuurlijk ontmoet u bij De Terp ook andere senioren, met of zonder visuele beperking. Dagverzorging De Terp is een initiatief van SWO-Zwolle, Bartiméus en de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden.

Meer weten over de dagverzorging in Zwolle? Neem gerust contact op met Betty Mulder, telefoonnumer 038-85 15 752 of stuur een e-mail.

Dagbesteding Dagcentrum 1 in Houten

Het Zorgspectrum, locatie Het Haltna Huis is een verzorgingshuis in Houten. Hier is sinds 1998 dagbesteding Dagcentrum 1 gevestigd. Deze dagbesteding is speciaal bedoeld voor nog zelfstandig wonende mensen van 55 jaar en ouder met een visuele beperking. Woont u in een straal van circa dertig kilometer rond Houten dan bent u van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur welkom bij deze dagbesteding.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 030 - 511 3 319.

Dagbesteding voor doofblinde mensen

Bartiméus, Kentalis en Kalorama hebben hun jarenlange kennis en ervaring gebundeld in dagactiviteiten voor doofblinden in Utrecht (woensdag) en Deventer (maandag en donderdag). De dagactiviteiten zijn gericht op het ontmoeten van andere mensen en op het vergroten van de zelfstandigheid. Met elkaar praat u over onderwerpen die te maken hebben met uw visuele en auditieve beperkingen. Daarnaast is er ook ruimte voor gezamenlijke activiteiten die we in overleg met u bepalen. Hierbij zorgen we voor optimale omstandigheden om met elkaar te kunnen communiceren.

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken via 088-8899888.