menu Sluit het hoofdmenu

Dagbesteding in de woning

Voor cliënten die niet naar de dagbesteding of naar externe dagactiviteiten gaan verzorgt Bartiméus activiteiten in de woning. Bij deze activiteiten staat de cliënt centraal. We gaan (zoveel mogelijk) mee in de behoeften, mogelijkheden en levensfase van de cliënt.

Voor wie is dagbesteding in de woning bedoeld?

Dagbesteding in de woning is voor cliënten van Bartimëus  en wordt aangeboden om verschillende redenen:

 • het ontwikkelingsniveau van de cliënt
 • de fysieke mogelijkheden van de cliënt (bijv. zeer kwetsbare of ouder wordende cliënten)
 • de psychisch/emotionele mogelijkheden van de cliënt.

Wat houdt dagbesteding in de woning in?

Activiteiten van de dagbesteding in de woning zijn gericht op ervaren en beleven. U kunt hierbij denken aan snoezel-, kook- en muziekactiviteiten, maar ook aan bewegingsactiviteiten zoals fietsen of wandelen. Alle activiteiten vinden plaats in of om de woning en vinden zowel in groepsverband als op individueel niveau plaats. Bij de activiteiten houden we rekening met de lichamelijke en geestelijke conditie van de cliënt. Afhankelijk daarvan maken we een keuze uit de activiteiten en bieden die op een geschikt moment op de dag aan. Door het aantal begeleiders te beperken, bouwen de cliënten een vertrouwensband met hen op waardoor ze leren en ervaringen opdoen.

Voor- en nadelen van dagbesteding in de woning

Elke werkwijze heeft voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de dagbesteding in de woning.

Voordelen

 • Cliënten hebben meer dagbestedingstijd die efficiënt gebruikt wordt
 • Er is meer rust en minder tijdsdruk. Cliënten hoeven niet op een vaste tijd op de dagbesteding te zijn of weer terug thuis te komen
 • Deelname aan een activiteit gebeurt op het moment dat een cliënt dit wil en aankan
 • Er is een beperkt aantal begeleiders op de groep waardoor een vertrouwensband ontstaat
 • Er zijn zowel individuele als groepsactiviteiten

Nadelen

 • Er is geen thuis-kom-moment
 • Er is minder duidelijke structuur voor de cliënten
 • Er zijn minder sociale contacten met cliënten uit andere woningen
 • Cliënten komen niet in een andere omgeving

In overleg met familie, activiteitenbegeleiders en woonbegeleiders bekijken we welke vorm van dagbesteding het meest geschikt is voor de cliënt.