menu Sluit het hoofdmenu

Dagactiviteiten voor volwassenen

Dagactiviteiten voor (jong)volwassen en ouder wordende cliënten met een (zeer) ernstige meervoudige beperking vinden plaats op locatie of vanuit de woning. In overleg met cliëntvertegenwoordigers en/of verzorgers zoeken we naar de meest optimale vorm van dagactiviteiten voor de cliënt. Onze specifieke kennis over en ervaring met mensen met een visuele beperking, dragen hieraan bij.

Dagactiviteiten

Het aanbod van dagactiviteiten vindt groepsgewijs plaats en is onder te verdelen in:

  • taakgerichte activiteiten, zoals boodschappen doen, was opruimen of oud papier ophalen
  • sociaalgerichte activiteiten, zoals thema's bespreken of een spelletje doen
  • bewegingsgerichte activiteiten, zoals fietsen of wandelen
  • belevingsgerichte activiteiten, zoals snoezelen of muziek luisteren

Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op locatie waarbij de volgende aspecten van belang zijn:

  • sociale contacten buiten de woning om
  • structuur in de dagelijkse activiteiten
  • uitdaging in een andere omgeving

Naast dagactiviteiten op locatie bieden we ook dagactiviteiten vanuit de woning aan.

Dagactiviteiten vanuit de woning

Dagbesteding vanuit de woning bieden we om verschillende redenen aan zoals het ontwikkelingsniveau, de fysieke, psychische en/of emotionele mogelijkheden van de cliënt.

In de woning blijven heeft voor deze cliënten een aantal voordelen, namelijk:

  • Meer rust en minder tijdsdruk. Cliënten hoeven niet op een vaste tijd op de dagbesteding te zijn of weer thuis te komen;
  • Deelname aan een activiteit gebeurt op het moment dat een cliënt dit wil en aankan.

Afhankelijk van de wensen, mogelijkheden en behoeften van een cliënt, bepalen we in overleg welke vorm van dagactiviteiten het meest geschikt is.