menu Sluit het hoofdmenu

Dagactiviteiten voor doofblinde cliënten

Bij de begeleiding van doofblinde cliënten ligt het accent op een zo groot mogelijke deelname aan het dagelijks leven. Onderdeel daarvan zijn de dagactiviteiten op locatie of in de woning.

Continuïteit en voorspelbaarheid

Voor doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking zijn continuïteit en voorspelbaarheid van groot belang omdat ze daar hun gevoel van veiligheid aan ontlenen. Om dit te realiseren is het aantal begeleiders per cliënt beperkt en bieden we een gestructureerd dagprogramma.

Activiteiten

Het doel van de dagactiviteiten is een zinvolle, individuele dagbesteding met voldoende balans tussen uitdaging en voorspelbaarheid, rust en activiteit. De activiteiten richten zich op beleving (snoezelen, massage, voetenbad), op samen dingen doen (muziek maken, koken, boodschappen doen) of op beweging (wandelen, fietsen, zwemmen). Welke activiteiten we doen kan erg verschillen, zowel per cliënt als per dag. Soms werken we individueel, soms in groepen. De groepen stellen we samen op basis van de individuele ondersteuningsvragen van de cliënten.

Op locatie of in de woning

Activiteiten kunnen plaatsvinden op locatie of in de woning. Dit is afhankelijk van de aard van de activiteit en de mogelijkheden van de cliënt. Voor de meeste cliënten zal gelden dat er in het dagprogramma een combinatie is van activiteiten binnen de woning en activiteiten buiten de woning. Alle mogelijkheden en faciliteiten die Bartiméus biedt en die daarbuiten aanwezig zijn, kunnen hierbij benut worden.