menu Sluit het hoofdmenu

Dagbesteding

Voor elke cliënt van Bartiméus zoeken we naar een passende vorm van dagbesteding. We bieden activiteiten op diverse werkplaatsen, dagactiviteitenlocaties en vanuit de woning. Het activiteitenaanbod is per persoon verschillend, afhankelijk van de wensen, interesses en behoeften. Professionele medewerkers ondersteunen cliënten hierbij.

Belangrijk uitgangspunt bij alle vormen van dagbesteding is het gericht aanbieden van activiteiten. Door de activiteiten ontstaat er interactie tussen de cliënt en zijn/haar omgeving en wordt de leefwereld ruimer. Personen komen ook meer tot hun recht, doordat zij invulling kunnen geven aan hun eigen leven.

Specifieke dagprogramma's

Omdat iedere cliënt anders is, stellen we in overleg met iedere cliënt doelen op voor de dagbesteding. Deze doelen gaan bijvoorbeeld over het aanleren van vaardigheden of het behoud ervan. Hierdoor ontstaat er voor elke cliënt een individueel dagprogramma. Elke drie maanden toetsen we de voortgang. Indien nodig passen we de werkdoelen aan of stellen we nieuwe doelen op.

Sociaal bedrijf Proson

Proson in Ermelo is het enige SW-bedrijf in Nederland dat gespecialiseerd is in werkaanbod voor medewerkers met een visuele beperking. Zij doen bij Proson aangepast werk onder specifieke begeleiding. Alle afdelingen werken op commerciële basis.
 
Alle 170 medewerkers werken - in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening - in vast dienstverband bij Proson. 47% van hen heeft een visuele beperking. Proson heeft verschillende werkafdelingen: Detachering, Montage, Elektro, Catering en Braille. Ga voor meer informatie naar de website van Proson.