menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Wonen

Bartiméus wil mensen met visuele en bijkomende beperkingen laten wonen zoals zij dat willen. Luisteren naar de wensen van bewoners is daarom erg belangrijk. Naast de huiskameroverleggen is er de Cliëntenraad Wonen die de directie adviseert over het te voeren beleid. De raad is samengesteld uit evenveel cliënten als cliëntvertegenwoordigers.

Cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Waar mogelijk nemen cliënten van Bartiméus zelf zitting in de raad. Voor die bewoners die zich verbaal moeilijk kunnen uiten en hun mening niet kunnen verwoorden, hebben vertegenwoordigers zitting in de cliëntenraad. Vrijwel altijd zijn dat familieleden die dicht bij de cliënt staan, waardoor ook deze groep inspraak heeft.

Contact Cliëntenraad Wonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Veneberg, ambtelijk secretaris. Hij is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0343 - 52 66 48 óf mobiel 06 - 55 83 00 70 óf per e-mail.