menu Sluit het hoofdmenu

WerkWijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Mensen met een visuele beperking en een autismespectrumstoornis kunnen de omgeving voor een probleem plaatsen. Waar bijvoorbeeld in de ondersteuning van slechtziende en blinde mensen gebruik gemaakt wordt van gesproken taal, is dat voor mensen met een autismespectrumstoornis juist verwarrend. Omgekeerd wordt bij mensen met een autismespectrumstoornis bij voorkeur visueel materiaal ingezet, wat voor visueel beperkte mensen niet altijd bruikbaar is. Wat te doen als iemand beide stoornissen heeft?

In 2009 werd de WerkWijzer geschreven voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Al gauw bleek er behoefte aan een WerkWijzer die zich ook op jongeren en volwassenen richt, met een normale ontwikkeling of verstandelijke beperking. Bruikbaar binnen het onderwijs, dagbesteding, werk en wonen. Daarom is WerkWijzer 2.0 geschreven, met een theoretische achtergrond en praktische handvatten.

Auteurs: Anja Pouwels en Ellie Verstappen, 2018

63143190087
ISBN 9789491838620

Bestel boek
Bestel e-book