Lettergrootte

Werken als arts of paramedicus

Oogarts onderzoek oudere cliënt

Oogheelkundige diagnostiek

In de oogheelkundige diagnostiek bij Bartiméus werk je als oogarts, orthoptist en klinisch fysicus nauw samen om steeds betere onderzoeksmethoden te vinden om zo steeds betere diagnostiek te kunnen doen. Voor een optimale revalidatie is onderzoek naar de mate van slechtziendheid van een cliënt van groot belang. Hiervoor verricht Bartiméus functie-onderzoek naar bijvoorbeeld gezichtsscherpte, gezichtsveld en contrastgevoeligheid.  

Bartiméus Diagnostiek van Visuele Aandoeningen (DiVA) is erkend als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Wetenschappelijk onderzoek is bij Bartiméus een kernactiviteit. In het team wordt nauw samengewerkt met nationale en internationale onderzoeksinstellingen.  

Lees meer https://www.bartimeus.nl/professionals/expertise/over-diagnostiek-bij-bartim%C3%A9us)

Medisch deskundigen rondom cliënten met een verstandelijke en visuele beperking

Rondom onze cliënten en bewoners met een verstandelijke én visuele beperking werkt een multidisciplinair team van medisch deskundigen samen.  

De arts verstandelijk gehandicapten (AVG) werkt nauw samen met de huisarts, de gedragsdeskundigen, de psychotherapeute, de logopediste, de fysiotherapie en de verpleegkundige zorg. Rondom onze cliënten ben je een van de schakels in het multidisciplinaire team. Al deze schakels rondom cliënten werken zó samen dat deze optimaal ondersteund wordt. Samen voorzien jullie onze cliënten in alle levensfasen van de best mogelijke zorg. Daarbij krijg je volop de ruimte om een waardevolle bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de zorg binnen Bartiméus 

Psychotherapie

De afdeling Psychotherapie van Bartiméus bestaat uit een team van mensen die vanuit hun functie betrokken zijn bij kinderen, jongeren en volwassenen met gehechtheidsproblemen. In het team werken o.a. een klinisch psycholoog/senior-psychotherapeut, klinisch psycholoog/kindertherapeut, gz-psychologen en psychomotorische therapeuten.  

Cliënten met een visuele en/of verstandelijke beperking en gehechtheidsproblemen en/of hun ouders/verzorgers kunnen terecht bij de afdeling psychotherapie voor onderzoek en behandeling. Cliënten van andere instellingen zijn ook van harte welkom. Ook externe professionals, die in hun werk met cliënten met gehechtheidsproblemen te maken hebben, voor informatie en scholing terecht bij de afdeling psychotherapie.