Lettergrootte

Cao VVT: Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg

Cao VVT:  Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg

Klik hier voor de cao VVT.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De reiskostenvergoeding voor woon-werk wordt standaard berekend en bij jouw maandelijkse salarisbetaling uitbetaald. De reiskostenvergoeding is gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten voortvloeiend uit het gebruik van brug, tunnel of veer, tot een maximum per maand. Er is sprake van een  eigen bijdrage die in mindering wordt gebracht op de vergoeding. Dit geldt ook als je met eigen vervoer van je huisadres naar je werklocatie reist en weer terug. De afstand tussen de woning en waar gewerkt  wordt, is uitgedrukt in kilometers enkele reis en wordt bepaald door op basis van de kortste route conform de ANWB-routeplanner.

Voor de medewerkers werkzaam op een vaste werklocatie geldt veelal het volgende: de plaats waar je werkt, wordt ‘standplaats’ genoemd en tussen woonplaats en standplaats vindt de berekening van reiskosten plaats.

Geen vaste standplaats?

Medewerkers die op basis van hun functie dagelijks werkzaam zijn op verschillende werklocaties en/of bij cliënten, ontvangen conform de regeling geen woon-werk kilometervergoeding, maar een aangepaste reiskostenvergoeding. Als dit op jou van toepassing is, dan wordt je hier nader over geïnformeerd, tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden

Bartiméus heeft een aantal regelingen waarbij je als medewerker extra arbeidsvoorwaarden kan kiezen in ruil voor bruto salaris. Denk hierbij aan extra vergoeding voor woon-werkverkeer, de aanschaf van een fiets, laptop, vergoeding van een internetabonnement of vergoeding van lidmaatschappen. De bruto kosten worden dan netto verrekend, waardoor je er per saldo meer aan overhoud.

Arbeidsduur en verlof

Het aantal uren dat je per week gemiddeld werkt is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. In de cao VVT is voltijds maximaal 36 uur. Met jouw leidinggevende bespreek je hoe je de uren over de werkweek verdeelt. 

Als medewerker heb je recht op betaalde vakantie. In deze cao geldt per kalenderjaar een recht op 144 uren wettelijke en 58,4 uren bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uren per week. Daarnaast ontvang je 35 extra bovenwettelijke vakantie-uren. Als je ouder dan 50 jaar bent, gelden er nog andere zaken rond bovenwettelijk verlof, wat je kunt terugvinden in de cao.

Pensioen

Bij jouw aanstelling word je door ons bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) aangemeld. Je ontvangt dan van het pensioenfonds alle informatie aangaande de pensioenregeling. Werkgever en werknemer betalen elk een deel van de pensioenpremie. De verdeling van het werkgevers- en werknemersdeel is vastgelegd. Op je salarisspecificatie zie je de pensioenpremie die jij betaalt. Ieder jaar ontvang je van jouw pensioenfonds een jaaroverzicht. Op dit overzicht zie je wat je aan pensioenrechten hebt opgebouwd en wat je in de toekomst nog zou kunnen opbouwen.
Meer informatie over Pensioenfonds Zorg en Welzijn vind je op hun site.

Je kunt gratis lid worden van PGGM&CO. Deze ledenclub  is er voor bijna 800.000 mensen de in de sector zorg en welzijn werk(t)en. Samen met jou gaat PGGM&CO voor plezier in je werk, balans in je leven en een prettige oude dag.  Als lid van PGGM&CO profiteer je van interessante kortingen en leuke extra’s. Van een gezellig dagje ontspanning en inspirerende workshops tot voordeel op hypotheekadvies.
Kijk voor meer informatie op de website.

Pensioenbreuk

Nu je in dienst bent gekomen bij Bartiméus kan het zijn dat je naar een andere pensioenverzekeraar overstapt omdat je van baan bent veranderd en voor het eerst werkzaam bent binnen de sector zorg en welzijn of onderwijs. Bij verandering van baan kan je het opgebouwde pensioen meenemen naar een andere pensioenverzekeraar. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Dit gebeurt niet automatisch, maar dit moet je zelf aanvragen. Je ontvangt dan een offerte voor eventuele waardeoverdracht en kunt dan besluiten of je jouw pensioen wilt meenemen naar jouw nieuwe pensioenverzekeraar. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van je huidige en vorige pensioenuitvoerder voldoende is.

Klik voor meer waardeoverdracht voor PfZW hier.