Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Lid Raad van Toezicht

Aantal uren
uur
locatie
Utrecht

Bent u een ervaren toezichthouder die rust bewaart in tijden van verandering en prikkelende vragen stelt?

Bartiméus zoekt een lid voor de raad van toezicht met kennis van speciaal onderwijs en gehandicaptenzorg. De belangrijkste taken van de raad van toezicht zijn het integraal toezicht houden op: De strategische koers van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur en de algemene en financiële gang van zaken binnen Bartiméus. Hieronder valt onder meer het toezien op de kwaliteit en veiligheid van zorg, onderwijs, het signaleren van risico’s, controleren van financiële verslaglegging en het naleven van wet- en regelgeving.

ribbellijn taststok

Raad van toezicht bij Bartiméus

De raad van toezicht is betrokken bij de professionele omgeving van Bartiméus: onze positie in het zorg-, onderwijs- en sociaal domein, en in samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Zo bewaakt zij de strategie van de organisatie en het realiseren van de (statutaire) doelstellingen. Vanuit eigen kennis en expertise vervullen de 5 leden van de raad van toezicht bovendien een klankbordrol voor de raad van bestuur. Bijvoorbeeld op de thema’s ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek, innovatie, onderwijsaspecten en ethiek. Bartiméus volgt de Governancecode Zorg en de Code Goed bestuur (voor onderwijs).

Goed om te weten: de raad van toezicht komt minimaal 5 maal per jaar bijeen, met daarnaast aanvullende bijeenkomsten met bijvoorbeeld medezeggenschapsorganen, het bezoeken van locaties en commissievergaderingen van de raad van toezicht. Dit vraagt om voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit van de leden.

Wij zijn Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.950 medewerkers en ruim 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland met een visuele beperking, ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er ook voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij onze scholen en woonvoorzieningen, ons expertisecentrum, bij onze ambulante hulpverleners, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. We doen dat vanuit een besturingsfilosofie waarin focus slagkracht en eenvoud centraal staan. Onze kernwaarden mensgericht, deskundig, vooruitstrevend en ondernemend bepalen onze houding en gedrag. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus: 100% leven.

Als expertise-organisatie voor mensen met een visuele beperking zijn we ons bewust van de voortdurende en snelle veranderingen in de samenleving. Veranderingen die een grote impact hebben op het leven van mensen met een visuele beperking. Dat vraagt om een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Bartiméus werkt in heel Nederland. In Doorn, Zeist, Lochem en Ermelo zijn locaties waar mensen met visuele beperkingen wonen en/of naar school gaan. Daarnaast zijn er 9 locaties van waaruit diagnostiek, behandeling, ambulante (onderwijs)begeleiding en andere vormen van dienstverlening worden geboden.

De strategie en koers van Bartiméus heeft ertoe geleid dat op 1 januari 2020 de organisatie anders is ingericht. Mede door corona is de organisatie hierdoor nog steeds in beweging. Net als iedere zorgorganisatie heeft Bartiméus te maken met de toenemende schaarste aan mensen en middelen, wat voor uitdagingen zorgt. Via het meerjarenprogramma “Focus Slagkracht en Eenvoud” bereiden we ons in 2022 en 2023 voor op een solide toekomst.

Functieprofiel nieuw lid raad van toezicht

Op dit moment hebben we een positie beschikbaar voor een kandidaat die op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad onderwijs wordt benoemd. We zoeken iemand met specifieke deskundigheid op en/of affiniteit met speciaal onderwijs en financiering van de gehandicaptenzorg. Dit lid van de raad van toezicht is ook lid van de auditcommissie.

Een sterke maatschappelijke betrokkenheid, bestuurlijke ervaring bij een complexe zorgorganisatie of speciaal onderwijs en de drive om bij te dragen aan het realiseren van de strategie en ambities van Bartiméus, vormen daarbij de basis. Wij zijn bovendien bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die zelf een visuele beperking hebben of persoonlijk betrokken zijn bij iemand die slechtziend of blind is.

We zoeken een ervaren toezichthouder die prikkelende vragen stelt, en rust bewaart in verandering, met

 • ruime aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring bij een complexe zorgorganisatie en/of speciaal onderwijs organisatie met een maatschappelijke opdracht en die
 • een duidelijke visie heeft op de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking;
 • gewaardeerd gesprekspartner is op het gebied van (financiering van) gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs.

Verder zoeken we de volgende eigenschappen en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • een onafhankelijke positief-kritische grondhouding;
 • brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
 • een relevant netwerk en actuele kennis van de zorg- en onderwijssector;
 • financiële kennis van en/of affiniteit met (zorg)technologie en innovatie
 • ervaren en daarmee een gelijkwaardige gesprekspartner voor de raad van bestuur;
 • sensitief op mens en processen;
 • zonder eventuele nevenfuncties die conflicterend zijn met de positie en doelstellingen van Bartiméus.

Wij bieden

 • een kans om uw ervaring en kennis toe te passen en door te ontwikkelen in een inspirerende en leerzame omgeving;
 • een vergoeding gerelateerd aan het beloningsadvies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Meer informatie en solliciteren

Solliciteren kan via de link op onze vacaturepagina. U kunt tot en met woensdag 17 augustus reageren, daarna sluiten we de vacature. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 5 september tussen 16:00 en 21:00 in Den Haag. Wij garanderen een strikt vertrouwelijke behandeling van uw sollicitatie.

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Mensen met een visuele beperking of die er van dichtbij ervaring mee hebben, worden ook nadrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Navest (snavest@bartimeus.nl of 0343 52 6502), secretariaat raad van bestuur. Zij zorgt ervoor, dat uw vraag adequaat wordt beantwoord.

Verhalen van Bartiméus

Hoe is het om bij Bartiméus te werken? Wat vinden medewerkers van Bartiméus belangrijk in hun werk en waar worden zij blij van? Lees en bekijk de verhalen van medewerkers over hun ervaringen.

Bekijk de Bartiméus verhalen