Lettergrootte
Pand voorzijde Bartiméus

Lid raad van toezicht

Aantal uren
2 uur
locatie
Utrecht

Bent u een ervaren toezichthouder die rust bewaart in verandering en prikkelende vragen stelt?

Bartiméus zoekt een lid voor de raad van toezicht die toeziet op de strategische koers van een organisatie in beweging. 

Wij zijn Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.800 medewerkers en ruim 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland met een visuele beperking, ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er ook voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, bij onze ambulante hulpverleners, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. We doen dat vanuit een besturingsfilosofie waarin eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. Onze kernwaarden mensgericht, deskundig, vooruitstrevend en ondernemend bepalen onze houding en gedrag. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus: 100% leven.

Als expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking zijn we ons bewust van de voortdurende en snelle veranderingen in de samenleving. Veranderingen die een grote impact hebben op het leven van mensen met een visuele beperking. Dat vraagt om een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Bartiméus werkt in heel Nederland. In Doorn, Zeist, Lochem en Ermelo zijn locaties waar mensen met visuele beperkingen wonen en/of naar school gaan. Daarnaast zijn er 9 locaties van waaruit diagnostiek, behandeling, ambulante (onderwijs)begeleiding en andere vormen van dienstverlening worden geboden.

Raad van toezicht bij Bartiméus

Het integraal toezicht houden op de strategische koers van de organisatie, het beleid van de raad van bestuur, de algemene en financiële gang van zaken binnen Bartiméus, zijn de belangrijkste taken van de raad van toezicht. Hieronder valt onder meer het toezien op de kwaliteit en veiligheid van zorg, signaleren van risico’s, controleren van financiële verslaglegging en het naleven van wet- en regelgeving.

Ook is de raad van toezicht betrokken bij de professionele omgeving van Bartiméus: onze positie in het zorg-, onderwijs- en sociaal domein, en in samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Zo bewaken zij samen de strategie van de organisatie en het realiseren van de (statutaire) doelstellingen. Vanuit eigen kennis en expertise vervullen de 5 leden van de raad van toezicht bovendien een klankbordrol voor de raad van bestuur, bijvoorbeeld als het gaat om ondernemerschap, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en ethiek. Bartiméus volgt de Governancecode Zorg en de Code Goed bestuur (voor onderwijs).

Goed om te weten: de raad van toezicht komt minimaal 5 maal per jaar bijeen, met daarnaast aanvullende bijeenkomsten met bijvoorbeeld medezeggenschapsorganen en het bezoeken van locaties en commissievergaderingen van de raad van toezicht. Dit vraagt om voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit van de leden.


Functieprofiel nieuw lid raad van toezicht

De strategie en koers van Bartiméus heeft ertoe geleid dat op 1 januari 2020 de organisatie anders ingericht is. In 2020 en 2021 werken we onder het motto: Bartiméus laat het samen zien.

Mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen kenmerkt de komende periode zich door veel dynamiek. Op dit moment hebben we een positie beschikbaar voor een kandidaat met specifieke deskundigheid op het gebied van innovatie, ondernemerschap en/of veranderkunde. Een sterke maatschappelijke betrokkenheid, bestuurlijke ervaring bij een complexe zorgorganisatie en de drive om bij te dragen aan het realiseren van de strategie en ambities van Bartiméus, vormen daarbij de basis. Wij zijn bovendien bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die zelf een visuele beperking hebben of persoonlijk betrokken zijn bij iemand die slechtziend of blind is.


We zoeken een ervaren toezichthouder die rust bewaart in verandering en prikkelende vragen stelt, met

 • ruime aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring bij een complexe zorgorganisatie met een maatschappelijke opdracht en die een
 • gewaardeerd gesprekspartner is op het gebied van professionalisering, vernieuwing en organisatieontwikkeling.

Verder zoeken we de volgende eigenschappen en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • een duidelijke visie op de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking;
 • een onafhankelijke positief-kritische grondhouding;
 • brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
 • een relevant netwerk en actuele kennis van de zorgsector en het sociale domein;
 • ervaren en daarmee een gelijkwaardige gesprekspartner voor de raad van bestuur;
 • sensitief op mens en processen;
 • zonder eventuele nevenfuncties die conflicterend zijn met de positie en doelstellingen van Bartiméus.

Wij bieden

 • een kans om uw ervaring en kennis toe te passen en door te ontwikkelen in een inspirerende en leerzame omgeving;
 • een vergoeding gerelateerd aan het beloningsadvies van de NVTZ.

Meer informatie en solliciteren

Solliciteren kan via de link op onze vacaturepagina. U kunt tot en met 20 september reageren, daarna sluiten we de vacature. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 oktober 2020 in Den Haag. Wij garanderen een strikt vertrouwelijke behandeling van uw sollicitatie.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Saskia Navest (snavest@bartimeus.nl of 0343 52 6502), secretariaat raad van toezicht. Zij zorgt ervoor, dat uw vraag adequaat wordt beantwoord.

Verhalen van Bartiméus

Hoe is het om bij Bartiméus te werken? Wat vinden medewerkers van Bartiméus belangrijk in hun werk en waar worden zij blij van? Lees en bekijk de verhalen van medewerkers over hun ervaringen.

Bekijk de Bartiméus verhalen