Lettergrootte
Begeleider en client op een bankje buiten

Klinisch Psycholoog

Aantal uren
20 uur
locatie
Utrecht

Complexe behandelsituaties in goede banen leiden. Jij kan dat.

Iedereen kan ergens in het leven geconfronteerd worden met een psychische of psychiatrische stoornis. Ook mensen met een ernstige visuele en/of verstandelijke beperkingen. Als zich dat voordoet, hoop je dat er deskundige en passende diagnostiek en therapeutische behandeling beschikbaar is. Ga jij als Klinisch Psycholoog deze uitdaging aan?

Jouw rol als Klinisch Psycholoog bij Bartiméus in Doorn

De afdeling Psychotherapie (GGZ) van Bartiméus kan niet wachten om jou als parttime Klinisch Psycholoog te verwelkomen. Hier ga jij als hoofdbehandelaar aan de slag met het stellen van psychiatrische diagnoses en behandelindicaties bij cliënten met visuele en vaak meervoudige beperkingen, die te maken hebben met complexe psychische of psychiatrische problemen en (persoonlijkheids)stoornissen. Ook ben je eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan, in nauwe samenspraak met cliënt, cliëntsysteem en medebehandelaars. Dit doe je als hoofdbehandelaar binnen een multidisciplinair team van GZ-psychologen(-Specialisten) en vaktherapeuten.

Als bevlogen Klinisch Psycholoog vind je het bovendien leuk om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van je vak. Bijvoorbeeld door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen, betrokken te zijn bij de praktijkopleiding van GZ- en Klinisch Psychologen en deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Dit alles doe je succesvol doordat je gericht en proactief te werk gaat bij het:

 • Voeren van intakegesprekken en het bespreken van de vervolgstappen met het cliëntsysteem.
 • Zelfstandig uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek én het begeleiden van collega’s bij het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.
 • Uitvoeren van intensieve psychotherapeutische behandelingen en het aansturen, adviseren en begeleiden van medebehandelaars.
 • Evalueren van behandelingen van elke aangemelde cliënt en toezien op een correcte dossiervorming.
 • In afstemming met collega-klinisch psychologen coördineren en aansturen van professionals, zorgprogramma’s en beleidsbijdragen.
 • Bijdrage leveren aan het opleidingstraject van klinisch psychologen (en GZ-psychologen).

Wij zijn Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven.

Hoe ziet de werkplek eruit?

De werkzaamheden van de klinisch psycholoog zullen plaatsvinden binnen de afdeling Psychotherapie (GGZ) van Bartiméus met als hoofdlocatie Doorn en nevenlocaties Zeist en Ermelo. Door de afdeling Psychotherapie wordt (psycho)therapeutische diagnostiek en behandeling (Specialistisch GGZ) voor mensen (jeugd, volwassenen en ouderen) met een visuele en/of verstandelijke beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek ontwikkeld, aangeboden en uitgedragen. Deze zorgverlening wordt aangeboden aan zowel interne als externe cliënten met een visuele en/of verstandelijke beperking.

De afdeling bestaat momenteel uit een multidisciplinair team van klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychomotorisch therapeuten en beschikt over opleidingsplaatsen voor zowel GZ-psychologen (2) als klinisch psychologen (3). Er wordt nauw samengewerkt met andere medische, paramedische en gedragsdeskundige diensten van Bartiméus, zodat we met recht kunnen spreken over een multidisciplinaire zorgverlening.

Bartiméus werkt via een convenant samen met de Vrije Universiteit te Amsterdam op het gebied van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling (Academische werkplaats). Het Expertisecentrum Sociale Relaties & Gehechtheid is verbonden aan de afdeling. Al hoewel Bartiméus al zo’n 20 jaar expertise heeft ontwikkeld en opgebouwd betreffende de GGZ voor deze speciale doelgroep, blijft de geest van het “pionier-schap” een belangrijke drijfveer achter de afdeling. Kennisontwikkeling en opleiden van/tot hooggekwalificeerde zorgprofessionals voor het werkveld van de gehandicaptenzorg is een belangrijk streven van Bartiméus.

Wie ben jij?

Als ervaren Klinisch Psycholoog beschik je over een scherp observatievermogen en een snelle analytische geest.

Dankzij je sterke persoonlijkheid weet je bovendien precies wanneer je op de voorgrond moet treden en de regie moet pakken. Dit doe je op een natuurlijke en prettige manier waardoor je zowel cliënten als collega’s makkelijk weet te overtuigen en motiveren. Zo overbrug je tegenstellingen en creëer je een open sfeer waarin een goede samenwerking in het belang van de cliënt voorop staat. Ook beschik je voor deze functie over:

 • Een afgeronde opleiding tot Klinisch Psycholoog inclusief BIG-registratie. Bij voorkeur is bij deze opleiding de differentiatie Kind & Jeugd gevolgd.
 • Werkervaring (tenminste 3 jaar) als Klinisch Psycholoog. Bij voorkeur op het raakvlak tussen gehandicaptenzorg en GGZ.
 • Een opleiding en/of registratie als EMDR-therapeut of op het gebied van een andere therapeutische stroming? Dat spreekt in je voordeel. Ook een erkenning als werkbegeleider, opleider of supervisor is een pré voor deze functie.

Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief.
 • Een plek in een deskundig en gedreven team collega’s, die belangstellend zijn naar jouw inbreng en deskundigheid.
 • Een vast contract voor 20 uur per week.
 • Salaris passend bij je ervaring, op basis van de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 70) met een maximum van € 6.396 per maand.
 • Volop mogelijkheden om je kennis en kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen.
 • Een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast? Solliciteren is heel eenvoudig.

Gebruik de link op onze vacaturepagina en de rest wijst zich vanzelf. Liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hans Giltaij, coördinator GGZ via 0343 – 526543 doorkiesnummer 3.

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten.

Verhalen van Bartiméus

Hoe is het om bij Bartiméus te werken? Wat vinden medewerkers van Bartiméus belangrijk in hun werk en waar worden zij blij van? Lees en bekijk de verhalen van medewerkers over hun ervaringen.

Bekijk de Bartiméus verhalen