menu Sluit het hoofdmenu

Re-integratie en Outplacement

Bartiméus Werkpad adviseert en begeleidt werkgevers ook bij re-integratie 1e spoor, re-integratie 2e spoor en outplacement trajecten.

Re-integratie 1e spoor

Bartiméus onderzoekt en adviseert bij uitval door ziekte van een werknemer. We bieden onder andere de volgende diensten:

 • Training ‘Energiemanagen in werk’
  Voorkom uitval en verbeter vitaliteit met deze training. Werken met een visuele beperking kost extra energie. Met simpele oplossingen en efficiënter werken kun je energie besparen. Meer informatie over de training 'Energiemanagen in werk' kunt u vinden in de leaflet.
 • Werkplekaanpassing: van onderzoek tot realisatie
  Hulpmiddelen voor lees- en beeldschermwerk, verlichtingsadvies op de werkplek. Zodat de werknemer met aanpassingen zijn/ haar werk weer kan uitvoeren.
 • Loopbaanonderzoek
  Onderzoek naar mogelijk alternatieve mogelijkheden voor inzetbaarheid van een werknemer.
 • Arbeidsdeskundig Onderzoek
  Beoordelingen of re-integratie 1e spoor tot de mogelijkheid behoort / inzetten 2e spoor.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer blijkt dat werkhervatting binnen de eigen functie of het eigen bedrijf niet meer mogelijk is of wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, stelt de Wet verbetering poortwachter dat buiten het bedrijf naar een passende functie moet worden gezocht. Werkpad ondersteunt werknemers en werkgevers hierin.

De door de bedrijfsarts beschreven belastbaarheid van de medewerker vormt het uitgangspunt van het traject. Uiteraard wordt ook gekeken naar de competenties, capaciteiten en vaardigheden van de medewerker. We kijken naar de mogelijkheden voor duurzame plaatsing elders. Indien van toepassing ondersteunen we de werkgever in het compleet maken van het dossier voor de WIA-aanvraag en ondersteunen werkgever en werknemer tijdens de beordeling voor de WIA.

Outplacement

Organisaties veranderen. Of dit nu een verandering in werkzaamheden, dienstverlening of in een softwarepakket betreft, het kan het werken voor een visueel beperkte werknemer lastig maken. Werkpad kan in dergelijke situaties ondersteunen door het inzetten van een realistisch outplacementtraject. In overleg met werkgever en werknemer komen we tot een individueel plan van aanpak gericht op mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Neem voor een re-integratiet- of outplacementtraject contact met Bartiméus Werkpad op via telefoonnummer 0341 – 498 498 of mail naar sterkinwerk@bartimeus.nl.