menu Sluit het hoofdmenu

Arbo-arts, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige

Arbeidsongeschikt zijn is voor niemand prettig: niet voor de werknemer en ook niet voor de werkgever. De Wet verbetering Poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor wie daar begeleiding en advies bij wil, kan Werkpad inschakelen.

Geaccrediteerde (bij)scholing

Bartiméus biedt geaccrediteerde scholing- en bijscholingsdagen voor Bedrijfsartsen en Arbeidsdeskundigen.

De scholingsdag staat in het teken van een visuele beperking in relatie tot arbeid én de rol van de professional als ondersteuner van de visueel beperkte werknemer. Voor deze bijscholing is een speciaal programma ontwikkeld met de volgende thema's:

 • Beperkingen in het zien: meer dan alleen visus en gezichtsveld
 • Ervaar de praktijk
 • Sociale emotionele impact van werken met een visusbeperking
 • Sociale Werkvoorziening Inclusiefgroep locatie Proson en opleidingscentrum REA College Ermelo
 • Aanpassingen op de werkplek: lees- en computerhulpmiddelen
 • Loopbaanadvies
 • Specialistische re-integratie, casuïstiek

Expertisemiddagen verzuimmanagers / arboverpleegkundigen

Bent u arboverpleegkundige, arbo-coördinator, arbo-adviseur, preventiemedewerker of verzuimconsulent? En wilt u weten wat u kunt betekenen in de loopbaan van mensen die slechtziend of blind zijn? Dan nodigen wij u graag uit voor onze speciale expertisedagen. Deze dagen organiseren we op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen. Neem voor meer info contact op met Diane Massaar per e-mail via sterkinwerk@bartimeus.nl of telefonisch via 0341 498 498.

Re-integratie 1e spoor

Bartiméus onderzoekt en adviseert bij re-integratie eerste spoor. We bieden onder andere:

 • Training ‘Energiemanagen in werk’
  Voorkom uitval en verbeter vitaliteit met deze training. Werken met een visuele beperking kost extra energie. Met simpele oplossingen en efficiënter werken kun je energie besparen. Meer informatie over de training 'Energiemanagen in werk' kunt u vinden in de leaflet.
 • Werkplekaanpassing: van onderzoek tot realisatie
  Hulpmiddelen voor lees- en beeldschermwerk, verlichtingsadvies op de werkplek. Zodat de werknemer met aanpassingen zijn/haar werk weer kan uitvoeren.
 • Loopbaanonderzoek
  Onderzoek naar mogelijk alternatieve mogelijkheden voor inzetbaarheid van een werknemer. Eventueel kan dit worden aangevuld met een arbeidspsychologisch onderzoek om uitvalsrisico’s als gevolg van de beperking en persoonlijkheid te duiden.
 • Arbeidsdeskundig Onderzoek
  Beoordelingen of re-integratie 1e spoor tot de mogelijkheid behoort / inzetten 2e spoor.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer blijkt dat werkhervatting binnen eigen functie/bedrijf niet meer tot de mogelijkheden behoort of wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, stelt de Wet verbetering Poortwachter dat buiten het bedrijf naar een passende functie moet worden gezocht.Werkpad ondersteunt werknemers en werkgevers hierin. Bij het zoeken naar een andere functie vormen de competenties en capaciteiten van de werknemer het uitgangspunt. We kijken naar de mogelijkheden voor herplaatsing van de werknemer, ondersteunen de werkgever in het compleet maken van het dossier voor de WIA-aanvraag en ondesteunen werkgever en werknemer tijdens de WIA-keuring.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Onderzoek naar visueel functioneren gecombineerd met advies over hulpmiddelen toegespitst op functie en werkplek om huidige werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren
 • Advisering over werkplekaanpassing, - inrichting en verlichting
 • Loopbaanadvies/onderzoek
 • Arbeidsdeskundigonderzoek gericht op visuele beperking
 • Re-integratietraject tweede spoor (Wet verbetering Poortwachter)
 • (Job)coaching door ervaren en geregistreerde coaches
 • Ondersteuning bij WIA keuring

Neem voor een re-integratietraject 1e of 2e spoor contact via telefoonnummer 0341 – 498 498 of stuur een e- mail naar sterkinwerk@bartimeus.nl.