menu Sluit het hoofdmenu

Sterk in werk

We werken in eerste instantie om geld te verdienen, maar werken is meer dan dat; het is ook het ontplooien van talenten en het opdoen van sociale contacten. Daarom is een passende werkplek in een prettige omgeving zo belangrijk. Ook voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. 'Hun enthousiasme en loyaliteit in een baan is over het algemeen groot, ze willen laten zien wat ze met een visuele beperking in hun mars hebben', aldus Diane Massaar coördinator bij Werkpad/Bartiméus.

Wij zetten alle mogelijke middelen in die kunnen leiden tot verbetering van arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking: betaald werk, gesubsidieerd werk, maar ook vrijwilligerswerk, dagbesteding en alles wat daartussen valt. Want ook mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen en willen werken.

Bundeling van ervaring

Bartiméus heeft de afgelopen tientallen jaren samen met haar partners veel kennis en expertise opgedaan en gedeeld op het gebied van arbeidsparticipatie. Op het thema 'Werken' trekt Bartiméus samen op met specialistische partners als REA College en Werkpad*. Vanuit diverse locaties in Nederland worden doorzettingsvermogen en talent van mensen aangevuld met gerichte scholing, training, assesment, persoonlijke begeleiding en bemiddeling naar passend werk. Wij geven persoonlijke adviezen, bieden ondersteuning en verspreiden kennis op het gebied van 'werken met een visuele beperking'. Dit geven we aan zowel werknemers, werkgevers als andere professionals. In onze dienstverlening staat vertrouwen in het eigen kunnen centraal.

Meer informatie

Wij ondersteunen iedereen met een vraag op het gebied van werken. Bel ons via telefoonnummer 0341 - 49 85 00 of stuur een e-mail naar sterkinwerk@bartimeus.nl.

* Werkpad is hét re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke beperking, verbonden aan Bartiméus en Kentalis.

Nieuws