menu Sluit het hoofdmenu

Hemianopsie

Bij hemianopsie kan de persoon de helft van het gezichtsveld niet waarnemen. Zoals te zien is op afbeelding 1 weet iemand zonder gezichtsveldbeperking alle drie de paarden waar te nemen. Iemand met een linkszijdige gezichtsveldbeperking (afbeelding 2) kan het linker witte paard niet zien.

Afbeedling 1: wei met 3 paarden Afbeelding 2: wei met 3 paarden maar iemand met linkszijdige gezichtsveldbeperking ziet er maar 2
In de hersenen zijn veel gebieden bij de waarneming betrokken. Vooral de achterhoofdskwab (occipitaalkwab) zorgt ervoor dat visuele informatie goed verwerkt wordt. Hersenbeschadiging in onder meer dit gebied kan voor visuele problemen zorgen. Ook zenuwbanen die tussen de ogen en deze hersengebieden lopen, kunnen beschadigd raken en problemen met waarnemen veroorzaken.

Als de beschadiging in de linker hersenhelft zit, heeft dat uitval voor het rechter gezichtsveld tot gevolg. Zit de beschadiging rechts, dan heeft men uitval van het linker gezichtsveld. Het komt ook voor dat het gezichtsveld voor een kwart uitgevallen is. Dat heet kwadrantanopsie.

Mensen met hemianopsie hebben vaak grote mobiliteitsproblemen. Omdat een deel van het gezichtsveld ontbreekt, is de kans groot dat je ergens tegenaan botst of schrikt van mensen en voertuigen omdat je ze niet hebt zien aankomen. Hemianopsie kan ook problemen geven bij het lezen, televisie kijken en computeren.

Kijktraining

Bij de kijkstrategietraining van Bartiméus wordt geleerd beter om te gaan met hemianopsie. De training duurt tien weken. Na het volgen van de training is het overzicht van wat je ziet toegenomen doordat je geleerd hebt gerichter te kijken. De dagelijkse mobiliteit en de oriëntatie van deelnemers verbetert en het zelfvertrouwen neemt toe, blijkt uit onderzoek. De training vindt plaats op een locatie van Bartiméus. Als het nodig is, trainen we aansluitend in de thuissituatie.