menu Sluit het hoofdmenu

Maatschappelijk Werker Kind Oost Nederland in Deventer voor minimaal 24-32 uur per week

  • Locatie:

    Deventer
  • Uren per week:

    24-32 - uur per week
  • Contract:

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. Als je een visuele beperking hebt, vragen we jou met nadruk te solliciteren. Bartiméus is een expertiseorganisatie gericht op een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dagelijks ondersteunen ruim 1500 deskundige medewerkers en ruim 900 vrijwilligers geïnspireerd door christelijke waarden meer dan 10.000 mensen met een visuele beperking. Daarbij leveren we onderwijs, zorg en verschillende vormen van begeleiding. We zetten ons in voor een maatschappij waarin mensen met een visuele beperking met zo min mogelijk belemmeringen in hun natuurlijke omgeving kunnen leven.

Algemene informatie

Visuele beperking
Het hebben van een visuele beperking, of het nu gaat om kinderen of om volwassenen, raakt alle facetten van het menselijk bestaan en beïnvloedt de uitvoering van ontwikkelingstaken in alle levensfases.  Dit geldt ook voor het aanleren van vaardigheden om een ontwikkelingstaak te kunnen uitvoeren.

Tevens beperkt zich de invloed van de visuele beperking zich niet alleen tot de individuele cliënt; ook de omgeving waarin de cliënt functioneert en zich ontwikkelt, heeft te maken met de gevolgen van de visuele beperking. Denk aan partners, of ouders van kinderen met een visuele beperking. Dit vraagt van medewerkers om een brede ‘kijk’ op de cliënt en zijn situatie.

Dat maakt dat een cliënt van Bartiméus enerzijds vraagt om een algemene benadering daar waar het gaat om de normale ontwikkelingstaken. Anderzijds een gespecialiseerde benadering daar waar het gaat om de gevolgen van de visuele beperking bij de uitvoering van ontwikkelingstaken en het aanleren van vaardigheden. Juist deze combinatie waarop Bartiméus als organisatie  is gespecialiseerd, maakt dat Bartiméus zich onderscheidt van andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg en daarbuiten. De sector Dienstverlening heeft binnen de organisatie hierin een herkenbare plek.

Bartimeus in de regio
Vanuit de regio`s wordt vanuit de sector Dienstverlening ondersteuning geboden aan volwassenen, kinderen, jongeren en hun systeem en mensen met een meervoudige beperking. Daarnaast bieden wij ondersteuning in woon- en activiteitenvoorzieningen, kinderdagcentra, revalidatiecentra en verzorgings-en verpleeghuizen aan professionals in de begeleiding en zorg van hun cliënten.

Door een toenemende vraag binnen de sector extramurale dienstverlening met betrekking tot zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders, is Bartiméus op zoek naar een nieuwe maatschappelijk werker.

Functieomschrijving

De maatschappelijk werker heeft binnen het multidisciplinaire team een spilfunctie in het behandelingstraject van cliënten.

- Multidisciplinair samenwerken en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van het zorgplan, waarbij je samenwerkt o.a. met de sector Onderwijs.

- Het inzetten van psychosociaal onderzoek met ouders van kinderen en jongeren, waarbij je ook de jongere op een passende manier betrekt bij hun behandeling.

- Verslaglegging van en rapportage over voortgang en behandeldoelen

- Zorgdragen voor de psychosociale- en informatieve hulpverlening. We ondersteunen het proces van cliënten en hun systeem in het kunnen hanteren van de invloed die het hebben van een visuele beperking met zich mee brengt.

- Je maakt deel uit van zelfsturende (multidisciplinaire) teams, een regionaal team en de vakgroep maatschappelijk werkers, waarin je een bijdrage levert aan kennisontwikkeling en innovatie.

- Je bent verbonden aan een standplaats maar je werkt indien nodig regionaal of daarbuiten.

Functie-eisen

- Een HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of HBO-diploma Social Work.

- Je hebt kennis en relevante werkervaring in Systeemgericht werken en in ouderbegeleiding.

- Je kan de hulpvraag bij cliënten / het cliëntsysteem goed naar boven brengen en samen met hen resultaatgericht aan de slag gaan.

- Een kritisch-analytische houding vinden wij een kracht.

- Prioriteren, plannen & organiseren is een belangrijke randvoorwaarde om de caseload goed aan te kunnen.

- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent een communicatief sterke persoonlijkheid en weet grenzen aan te geven.

- Je kent het landschap van de sociale wetgeving goed.

- In het bezit van een rijbewijs B en een auto (reiskosten worden vergoed).

- Voorwaarde voor het werken in een zich ontwikkelende regio is dat je het leuk vindt om te pionieren, dat je ondernemend bent en het een uitdaging vindt om samen met je collega`s zo goed mogelijk antwoord te geven op de diverse vragen die aan Bartiméus gesteld worden.

- Wij vragen onze medewerkers om de christelijke identiteit van Bartiméus te
respecteren.

Arbeidsvoorwaarden

Een plezierige, enorm boeiende functie in een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0 schaal 50, max 3505,- euro bruto (per 1 januari) bij fulltime aanstelling.

Bij indiensttreding wordt altijd gevraagd naar je originele diploma’s, Verklaring Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring WKKGZ.

Contact informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Koelewijn: 06 43871995 of Christa Schrooten op: 06 42962573. Interesse in deze vacature bij Bartiméus? Stel je dan aan ons voor! Solliciteren is mogelijk tot 21 juni via de link op de vacaturepagina of via een mailtje aan info@werkenvoorbartimeus.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 27.

solliciteer naar deze functie