Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Ouder- en kindtraining 'Fietsen'

Een training gericht op de motorische ontwikkeling in het kader van leren fietsen. Voor ouders en hun slechtziende kind in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (groep 1 - 2).

Locatie en datum

De training vindt plaats op de Bartiméuslocatie.

  • Zeist op maandag 16 mei 2022 (Geannuleerd, wordt samengevoegd met de training op 17 juni 2022)
  • Lochem op woendag 8 juni 2022
  • Zeist op vrijdag 17 juni 2022

Deze training is interessant als je vragen hebt als

  • Welke invloed heeft de visuele beperking op het (leren) fietsen? Wat vraagt het fietsen van mijn kind?
  • Hoe kan ik mijn kind leren fietsen? Waar moet ik als ouder op letten? Hoe kan ik mijn kind zo goed mogelijk begeleiden?

Tijdens deze dag komen aan bod

  • Evenwicht en balans
  • Stuurvaardigheden
  • Kijken en fietsen
  • Kijken, luisteren en fietsen
  • Stoppen en remmen

Opzet training

De training bestaat voor een deel uit kennisoverdracht: je leert hoe je je kind kunt begeleiden in het leren fietsen en het fietsen in de eigen omgeving. Daarnaast ga je samen met je kind veel doen en oefenen. 's Middags gaan we met de hele groep naar de gymzaal om spelletjes met evenwicht en balans te doen. Tevens is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders en hun kind.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met de behandelaar of begeleider van Bartiméus. Is je kind nog geen cliënt bij Bartiméus neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 88 99 888.