Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Kindtraining 'Samenspel'

Een training gericht op samenspel voor slechtziende en blinde kinderen van groep 3 tot en met 8 (6-12 jaar)

Locatie en datum

De training vindt plaats op de Bartiméuslocatie.

  • Zwolle - nieuwe data volgen. Afhankelijk van de groepssamenstelling
  • Lochem - nieuwe data volgen
  • Zeist - op aanvraag

Opzet training

De middagen Samenspel vinden plaats in een groep kinderen die qua spel en samenspel goed bij elkaar passen. Twee ambulant begeleiders leiden en organiseren deze middagen. Tijdens deze middagen worden activiteiten met de hele groep gedaan, is er ruimte voor vrij spel en drinken we wat samen. We hebben in de school van Bartiméus een eigen ruimte waar we kunnen kunnen spelen, maar we zijn ook vaak buiten op het schoolplein of in de gymzaal. Er is elke middag een activiteit die de begeleiding voorbereid heeft. Deze variëren van knutselen en het ontdekken van verschillende materialen, een (aangepast) balspel, samen een verhaal maken of een gezelschapsspel spelen. Tijdens deze spellen en activiteiten worden speelvaardigheden geoefend en gestimuleerd. Daarom is er bewust altijd ruimte voor initiatieven van de kinderen, zodat deze gestimuleerd worden. In de ruimte is divers spelmateriaal aanwezig. Dit wordt door de begeleiders methodisch ingezet.

Deze training is interessant als je vragen hebt over

Het spelen van je kind met andere kinderen. Wanneer je kind veel alleen speelt of het samenspelen niet zo goed lukt.
Alle kinderen spelen! We zien echter dat kinderen met een visuele beperking veel meer alleen spelen dan hun goedziende leeftijdsgenootjes. Terwijl samenspelen juist zo leuk en goed is! Het spel van goedziende kinderen is vaak snel en moeilijk te overzien. Invoegen in een spel is voor kinderen met een visuele beperking erg moeilijk; wat is een goed moment, wie spreek ik aan? Als het samenspelen niet zo goed lukt is deze training interessant.

Tijdens deze training komen aan bod

Vaardigheden voor samenspel worden geoefend en gestimuleerd, kinderen krijgen spelideeën aangereikt en kunnen spelinitiatieven nemen, omgaan met winnen en verliezen. Daarnaast is in de activiteiten aandacht voor sociale vaardigheden, wereldverkenning en autonomie.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met de behandelaar of begeleider van Bartiméus. Is je kind nog geen cliënt bij Bartiméus neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 88 99 888.