menu Sluit het hoofdmenu

Training of compensatie bij cerebrale visuele waarnemingsproblemen

Lezing van Evert Veldman, BSc. op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Bij cerebrale visuele waarnemingsproblemen wordt veelal ingezet op compensatie,  soms op vaardigheidstraining, of op een combinatie van de twee. Binnen Bartiméus wordt bij leesproblemen als gevolg van een homonieme hemianopsie bijvoorbeeld een uitgebreid leesonderzoek uitgevoerd, waarna de keuze wordt gemaakt om vaardigheden te trainen of hiervoor juist te compenseren. Bij mobiliteitsvraagstukken wordt een compenserende kijkstrategie aangeboden. Aanpassingen bij hogere visuele waarnemingsproblemen zijn vaak heel specifiek, denk aan aanpassing in de verlichtingssituatie of verandering van activiteitenpatroon. In de keuze tussen trainen of compenseren is er voortdurend de overweging wat de mogelijke effecten ervan zijn op iemands functioneren op de korte en op de lange termijn.

Over de spreker

Evert Veldman werkt als ergotherapeut bij Bartiméus. Hij heeft ervaring in de revalidatiesector bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Binnen Bartiméus behandelt hij zowel kinderen als volwassenen met visuele problemen na NAH. Voor de volwassen doelgroep heeft hij een zorgtraject hemianopsie ontwikkeld.

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres