menu Sluit het hoofdmenu

Sport en Bewegen

Bewegen met een meervoudige beperking

Voor kinderen en volwassenen die niet alleen een visuele, maar ook een auditieve of verstandelijke beperking hebben, kan bewegen extra uitdagend zijn. Bij Bartiméus wonen diverse mensen met een meervoudige beperking. Voor en met hen zoeken we steeds naar nieuwe beweegactiviteiten. Zoals een outdoor week voor bewoners die doofblind zijn. Bewoners met een visuele èn een ernstige lichamelijke beperking kunnen bijvoorbeeld zwemmen, fitnessen vanuit een rolstoel of meedoen studo (een mix van judo met Sherborne invloeden).

Visuele en lichamelijke beperking

Voor mensen met een visuele en (ernstige) lichamelijke beperking is het extra belangrijk om voldoende te bewegen. Daarmee kan je andere lichamelijke ongemakken en klachten voorkomen of verminderen. Zoals darmklachten of heupproblemen. Steeds meer hulpmiddelen kunnen beweging stimuleren. Bekijk bijvoorbeeld de hulpmiddelen voor kinderen met een meervoudige beperking.

Visuele en verstandelijke beperking

Of iemand sport hangt niet alleen af van de mate waarin iemand kan bewegen. Soms kan iemand wel lopen, maar vindt diegene het spannend om zich zelfstandig te verplaatsen in de ruimte. Als ouder of begeleider kan je hem of haar helpen door dichtbij te blijven of houvast te geven aan bijvoorbeeld een looprekje of rolstoel. Dagelijks oefenen in een vertrouwde omgeving is erg belangrijk. Dat levert positieve ervaringen op. Als hij of zij zich veilig en zelfverzekerd voelt, dan kunnen jullie misschien voorzichtig experimenteren met andere paden of zelfstandiger lopen. Bekijk ook tips hoe je beweging kunt stimuleren bij mensen met een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand.

Sherborne

Medewerkers van Bartiméus passen beweging toe om kinderen en volwassenen zelfvertrouwen te geven, hen lichaamsbewust te maken en zich te laten uiten door lichaamstaal. Daarbij ontwikkelden we speciaal voor iedereeen met een (ernstige) meervoudige beperking de methode Sherborne door. Deze methodiek stimuleert met spelvormen om in beweging te komen en daarnaast ook het contact met de begeleider, ouder of naaste te verbeteren. Per persoon passen we de activiteiten aan op wat mogelijk en wenselijk is. Soms is dat liggend, in een rolstoel of juist staand.

Voorbeeld oefening: Met deze oefening kun je iemand bewust maken van zijn of haar lichaam. Als begeleider zit je op de grond met je benen wijd. De ander gaat tussen de benen van de begeleider in zitten. Als begeleider beweeg je rustig heen en weer. Van links naar rechts. Van voor naar achter. Je wiegt samen. Zo maak je als het ware een 'huisje' voor de ander. Als dit goed gaat kun je proberen om het 'huisje' meer en minder te sluiten door de armen om het lichaam van de andere te buigen. Het werkt vaak rustgevend om het wiegen te begeleiden met zachte stemgeluiden of neuriën. 

Met het oog op meedoen

Bekijk voor meer informatie over bewegen met een meervoudige beperking de publicatie ‘Met het oog op meedoen’. Het boek gaat in op de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking, bijvoorbeeld op het gebied van oriëntatie en mobiliteit.

Nieuws

Sporten met een visuele beperking én volgens de coronaregels

Sporten met een visuele beperking is niet altijd makkelijk. En de coronaregels zorgen voor extra hindernissen. Maar dat betekent niet dat je het sporten hoeft op te geven. Als je geen klachten hebt die op corona kunnen wijzen, kan je met de adviezen van Zichtbaar Sportief goed en veilig sporten. Sport je bij een club of vereniging? Deel het advies daar dan.
Lees meer

Intentieverklaring Zichtbaar Sportief ondertekend

De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft nog achter bij die van mensen zonder beperking. Daar moet iets aan gebeuren! De Oogvereniging, Bartiméus, Visio, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, in zijn of haar eigen omgeving en onder deskundige begeleiding. De samenwerking krijgt vorm onder de titel Zichtbaar Sportief.
Lees meer

Agenda-items

Contactdag voor brailleleerlingen

vindt plaats op dinsdag 23 november 2021 Zeer slechtziende/blinde leerlingen en hun ouders in groep 3 tot en met de 1e klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs.
Lees meer

Ouder en kindtraining Speel de bal

vindt plaats op zaterdag 14 mei 2022 Een training gericht op de motorische ontwikkeling in het kader van balvaardigheid. Voor ouders en hun slechtziende kind uit groep 1 en 2.
Lees meer

Publicaties

Book: Not on purpose

The experiences of Harry, a boy with albinism

Harry is an adventurous boy. Just like all the other kids in his class. Seeing him with his friends, you wouldn’t think there was anything...Bestellen

Boek: Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

In Parijs 2024 staat hij er

Hoe belangrijk de sociale omgeving is voor het plezier van een kind in sport, toont het verhaal van de slechtziende Bo van den Brink (14). Zijn talent openbaarde zich bij Bartiméus op school, maar elke dag op en neer reizen vanuit zijn woonplaats Harderwijk kostte te veel energie. Dichtbij zijn familie en vrienden bloeit hij nu verder op. NOC*NSF stoomt hem klaar voor de paralympische triatlon.
Lees meer

Ellen haar passie is abseilen

Het is niet de eerste sport waaraan je denkt als je Ellen spreekt: abseilen. Ellen Zieleman heeft al vanaf haar geboorte een visuele beperking. Een van de dingen waar zij heel veel plezier aan beleeft is abseilen. En dan het liefste van de Euromast
Lees meer