menu Sluit het hoofdmenu

Sport en Bewegen

Bewegen met een meervoudige beperking

Voor kinderen en volwassenen die niet alleen een visuele, maar ook een auditieve of verstandelijke beperking hebben, kan bewegen uitdagend zijn.

Er is geen blauwdruk voor wat geschikte manieren zijn om te sporten of te bewegen. Binnen Bartiméus kennen we mensen die doofblind zijn, die op outdoorvakantie zijn geweest. Maar ook mensen die ernstig lichamelijk beperkt zijn en die dus liever zwemmen, zittend bewegen of studo beoefenen (een alternatieve vorm van judo).

Of iemand wilt en gaat sporten is niet alleen afhankelijk van de mate waarin iemand kan bewegen. Soms kan iemand wel lopen, maar vindt diegene het spannend om zich zelfstandig te verplaatsen in de ruimte. Als ouder of begeleider kan je hem of haar helpen door dichtbij te blijven of houvast te geven aan bijvoorbeeld een rolstoel. Dagelijks oefenen in een vertrouwde omgeving is erg belangrijk. Dat levert positieve ervaringen op. Als hij of zij zich veilig en zelfverzekerd voelt, dan kunnen jullie misschien voorzichtig experimenteren met andere paden of zelfstandiger lopen.

Medewerkers van Bartiméus passen beweging toe om kinderen en volwassenen zelfvertrouwen te geven, hen lichaamsbewust te maken en zich te laten uiten door lichaamstaal. Daarbij ontwikkelden we de methode Sherborne door speciaal voor iedereen met een (ernstige) meervoudige beperking. Bekijk voor meer informatie over bewegen met een meervoudige beperking de publicatie ‘Met het oog op meedoen’. Het boek gaat in op de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking, bijvoorbeeld op het gebied van oriëntatie en mobiliteit .

Nieuws

Bartiméus start sportief najaar

Bartiméus is een sportief najaar gestart. Afgelopen week vond op het terrein van Bartiméus in Doorn The Blind Run plaats en bij Bartiméus in Zeist volgden docenten van diverse basisscholen bewegingsonderwijs gericht op leerlingen met een visuele beperking. Bartiméus zet zich in voor een samenleving waarin iedereen die blind of slechtziend is het leven kan leiden zoals hij of zij dat zelf wil. De komende maanden laat Bartiméus zien wat dat betekent op het gebied van sport. Want afhankelijk van je behoefte en ongeacht je visuele beperking zijn er binnen en buiten Bartiméus veel mogelijkheden om te sporten en in beweging te blijven.
Lees meer

'Iedereen is op zijn niveau grensverleggend bezig'

Reservisten van de Koninklijke Marechaussee rijden cliënten met een rolstoel over de hindernisbaan, hun collega's helpen kinderen klimmen over de stormbaan. Voor bewoners en leerlingen van de school bij Bartiméus in Doorn is het vrijdag een heerlijke sportdag. De ex-militairen zijn zichtbaar onder de indruk. 'Je zag hem aarzelen, maar hij heeft het wél gedaan!'
Lees meer

Agenda-items

Training Sport en spel (kinderen 9-11 jaar)

Een training gericht op sport, spel, motorische ontwikkeling en samenspel. Voor slechtziende en blinde kinderen in de leeftijd 9-11 jaar (groep 5, 6 en 7)
Lees meer

Training Samen Sporten

Een training gericht op sport en spel. Voor jongeren met een visuele beperking in de 1e, 2e, 3e klas van het voortgezet onderwijs.
Lees meer

Publicaties

Oog voor de bal

Dit boek gaat over balvaardigheden. Wanneer een kind met een visuele beperking met een bal wil gaan spelen, kunnen er allerlei vragen naar boven komen. Op welke afstand kan hij de bal zien, welke...Bestellen

Fietsen voor slechtziende kinderen van 4-6 jaar en 7-11 jaar

Op de dvd zijn verschillende portretten te zien van kinderen en hun ouders. Zij praten over hun ervaringen bij het leren fietsen. Professionals laten zien wat zij kunnen bijdragen in dit...Bestellen