menu Sluit het hoofdmenu

Tevredenheid over ambulant onderwijskundige begeleiding toegenomen

Ouders, leerlingen en betrokkenen van scholen zijn positiever dan 4 jaar geleden over de Ambulant Onderwijskundige begeleiding. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van onderwijsadviesbureau B&T.

In 2019 is er in opdracht van Visio en Bartiméus een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ouders, leerlingen en betrokkenen van scholen deden hieraan mee. Het onderzoek ging over Ambulant Onderwijskundige Begeleiding. De conclusie: Scholen en ouders zijn over de gehele linie positiever dan 4 jaar geleden. Bartiméus en Visio krijgen rapportcijfers om trots op te zijn: Ouders geven een 8,5, scholen een 8,1 en leerlingen een 8,3.

Op een schaal van 1 tot 10 gaven scholen in 2019 het cijfer 8,1 tegenover een 7,9 in 2015. Ouders beoordeelden in 2019 met een 8,5 tegenover een 8,3 in 2015. Leerlingen gaven zowel in 2015 als 2019 het rapportcijfer 8,3.

Veel deelnemers

Aan het onderzoek deden vele honderden mensen mee. Voldoende om te mogen concluderen dat de cijfers op deze pagina representatief zijn voor de hele doelgroep.

Er deden 142 leerlingen, 710 gezinnen en 978 begeleiders van scholen mee aan het onderzoek.

Waar zijn wij trots op

Wij zijn er trots op dat scholen en ouders onze ondersteuning over de hele linie positiever beoordelen dan 4 jaar geleden. De werkwijze met arrangementen in cluster 1 draagt daaraan bij. Datzelfde geldt voor de doorontwikkeling van de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (met steeds meer handelingsgerichte adviezen en opbrengstgerichter werken).

Wat verdient onze aandacht?

  • Breed blijven kijken naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren en ook bijvoorbeeld vrije tijd en toeleiding naar werk aandacht blijven geven.
  • Stimuleren van deelname aan buitenschoolse activiteiten en bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie.
  • Continueren van de doorontwikkeling.
  • Blijven doen waar we goed in zijn.

Resultaten van het tevredenheidsonderzoek

* Hieronde staan afbeeldingen met de verschillende onderzoeksuitkomsten. De resultaten worden weergegeven op een 7-puntsschaal, waarbij 7 staat voor uitstekend/zeker en 1 staat voor zeer slecht/zeker niet. De afbeeldingen zijn voorzien van een alt tekst waardoor de inhoud ook toegankelijk is voor mensen die spraaksoftware gebruiken.

Op onderdeel: Hoe communiceren wij? Op een schaal van maximaal 7 punten geven scholen in 2015 een 6. In 2019 was dit een 6.2. Ouders gaven in 2015 een 6,2 en 2019 6,3. Leerlingen gaven een 6,0 in 2015 en een 6,2 in 2019. Op de vraag krijgen leerlingen door ons inzicht in hun eigen functioneren? Scholen scoren een 5,4 in 2015 en een 5,6 in 2019. Ouders scoren een 5,8 in 2015 en en 6,1 in 2019. Leerlingen scoren een 5,8 in 2015 en een 6,1 in 2019.

 Op onderdeel: Zijn wij deskundig? Op een schaal van maximaal 7 punten geven scholen in 2015 een 6,1. In 2019 was dit een 6.3. Ouders gaven in 2015 een 6,1 en 2019 6,3. Leerlingen gaven zowel in 2015 en 2019 een 5,9. Op de vraag dragen wij bij aan leerprestaties van leerlingen? Scholen scoren een 2015 en in 2019 een 5,4. Ouders scoren een 5,5 in 2015 en en 5,8 in 2019. Leerlingen scoren een 5,8 in 2015 en een 5,7 in 2019.

Op onderdeel: Behandelen wij ouders als partner? Op een schaal van maximaal 7 punten geven scholen in 2015 een 6. In 2019 was dit een 6.2. Ouders gaven in 2015 een 5,9 en 2019 een 6.2. Leerlingen zijn niet bevraagd op deze vraag. Op de vraag Dragen wij er aan bij dat leerlingen hun leerdoelen behalen? Scholen scoren een 5,3 in 2015 en een 5,6 in 2019. Ouders scoren een 5,5 in 2015 en een 5,8 in 2019. Leerlingen scoren een 5,7 in 2015 en een 5,8 in 2019.

Op onderdeel: Geven wij handelingsgerichte adviezen? Op een schaal van maximaal 7 punten geven scholen in 2015 een 6. In 2019 was dit een 6.1. Ouders gaven in 2015 een 5,9 en 2019 een 6.2. Leerlingen gaven in 2015 en 2019 een 6.oranje is 2019 blauw is 2015 (in de grafieken)

 

Actueel: geen onderwijs wél iets leuks doen: Online spelmiddag

Op dit moment is er nog geen onderwijs in verband met het coronavirus. Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud met een visuele beperking die thuis zitten en iets leuks willen doen bieden wij de komende weken op iedere donderdagmiddag een digitale spelmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur. Lees hoe je mee kunt doen.