menu Sluit het hoofdmenu

Sylvia gaat er zelfstandig op uit

geplaatst op sylvia op de fiets

'De eerste keer dat ik Sylvia zag was in 2010', vertelt Ellie Verstappen, ambulant begeleider bij Bartiméus. Sylvia woont in Baarn bij Amerpoort, en is verstandelijk beperkt en ernstig slechthorend. Uit onderzoek door Bartiméus blijkt dat ze een bril nodig heeft. 'Sylvia vindt het alleen moeilijk om aan de bril te wennen. Terwijl zij hem echt nodig heeft om actief te kunnen blijven.'

Sylvia houdt namelijk van fietsen en knutselen en gaat graag naar dagbesteding.  Ook is het moeilijk om gebaren van anderen goed waar te nemen als Sylvia slecht ziet.  

sylvia thuis met tabletIn 2015 trok de toenmalige AVG Arts van Sherpa/Amerpoort echter aan de bel bij Bartiméus. Ze zag veel cliënten na een doorverwijzing naar de oogarts terugkomen zonder dat er iets gebeurd was. Zo ook Sylvia. Het bleek voor de oogarts heel lastig om onderzoek te doen bij patiënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in combinatie met factoren als beperkte tijd, onbekende apparaten, het open houden van de ogen en het druppelen in de wachtkamer. Dit moest anders! 

Gecombineerd spreekuur

En zo is, door samenwerking tussen Tergooi en Bartiméus het unieke gecombineerde spreekuur voor patiënten met een verstandelijke beperking tot stand gekomen. Mede dankzij Amerpoort/Sherpa die deze bijzondere samenwerking aangezwengeld hebben. 'Sylvia werd in 2016 de 1e bezoeker van dit speciale spreekuur', zegt Ellie.

sylvia blij op de fietsIn een veilige en rustige sfeer, en in aanwezigheid van mij als begeleider, deden Bartiméus-deskundigen de visusonderzoeken in een langzaam tempo. Ellie: 'Ik kon veel uitleggen, zorgen voor individuele aandacht en afleiding. Hierdoor kon de oogarts van Tergooi de ogen nader onderzoeken.'
Bij Sylvia werd op deze manier duidelijk dat een staaroperatie noodzakelijk was. Sinds de staaroperatie in 2017 hoeft Sylvia geen bril meer te dragen. Sylvia gaat er hierdoor nog steeds zelfstandig op uit: lopend en met de fiets.

Bewezen in de praktijk

De afdeling oogheelkunde van Tergooi is het eerste ziekenhuis dat dit bijzondere gecombineerde spreekuur faciliteert. Het spreekuur dat gestart is als pilot, heeft zich inmiddels bewezen in de praktijk. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Tergooi en Bartiméus op 22 januari 2020 is de oogheelkundige zorg aan patiënten met een verstandelijke beperking geoptimaliseerd.

Meer weten over het gecombineerde spreekuur en hoe we dit ook in andere ziekenhuizen samen op kunnen zetten?

Download de factsheet Gecombineerd spreekuur