menu Sluit het hoofdmenu

Stoornissen in de hogere visuele functies

Lezing van Anouk Smits, MSc. op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Wij zien de buitenwereld als één coherent geheel. De verschillende visuele componenten, zoals kleur, vorm of beweging, worden door de hersenen geïntegreerd en geïnterpreteerd in een continu en dynamisch proces. De gebieden die hierbij betrokken zijn strekken zich uit in netwerken voorbij de occipitale hersenschors. Beschadiging aan deze netwerken kan leiden tot stoornissen op verschillende niveaus in het visuele verwerkingsproces. In deze lezing geef ik een overzicht van stoornissen in de hogere visuele functies, van simultaanagnosie tot optische ataxie, met aandacht voor de bijbehorende neuropsychologische diagnostiek vanuit modellen voor visuele verwerkingsstadia.

Over de spreker

Anouk Smits is promovendus aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Brein en Cognitie. Zij is verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar zij onderzoek doet naar visuele stoornissen na een herseninfarct. Zij is opgeleid in Utrecht, waar zij de master Neuropsychologie en de master Neuroscience and Cognition heeft afgerond. Haar promotieonderzoek richt zich op de visuele aansturing van bewegingen en de hersennetwerken die hierbij betrokken zijn. 

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres