menu Sluit het hoofdmenu

Dossier NCL

Vormen van NCL

Er zijn verschillende vormen van NCL, die ingedeeld worden naar het aangedane gen.

Het is namelijk gebleken, dat verschillende mutaties (foutjes) in eenzelfde gen NCL-ziektes kunnen veroorzaken die op verschillende leeftijden beginnen en ook een verschillend beloop hebben. Een mutatie in CLN1 kan dus zowel een kinder (infantiele) vorm als een volwassen vorm tot gevolg hebben.

Er zijn 4 meest voorkomende types. Hier zijn varianten op die door mutaties in andere genen worden veroorzaakt:

  • De infantiele vorm van NCL (INCL), meest voorkomend zijn mutaties in CLN1 (ook genoemd: ziekte van Haltia-Santavuori).
  • De laat-infantiele vorm van NCL (LINCL), meest voorkomend zijn mutaties in CLN2 (ook genoemd: ziekte van Jansky-Bielschowsky).
  • De juveniele vorm van NCL (JNCL), meest voorkomend zijn mutaties in CLN3 (ook genoemd: ziekte van Batten-Spielmeyer-Vogt).
  • De adulte vorm van NCL (ANCL), hiervoor zijn mutaties in verschillende genen gevonden (de ziekte van Kufs is een vorm van adulte NCL).

Nieuws

Nationale Zeldzameziektendag

Op NU.nl verscheen een nieuwsbericht over zeldzame aandoeningen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben te maken met één van minimaal 7.000 verschillende, ernstige zeldzame ziekten. Toch is er vanuit de overheid en farmaceutische industrie weinig aandacht voor deze ziekten. Als expertise-organisatie herkent Bartiméus dat en weet als geen ander hoe groot de behoefte is om meer onderzoek te doen naar zeldzame ziektes gerelateerd aan een visusstoornis. Maar daarvoor zijn wel geschikte data nodig.
Lees meer

Boeken en dvd’s van Bartiméus bestellen via de website

Hoe kunnen begeleiders het beste omgaan met ouder wordende bewoners die slechtziend of blind zijn? Welke specifieke benadering vergt doofblindheid? Wat is CVI precies en wat zijn de gevolgen in het dagelijkse leven? Hoe kan bewegingsonderwijs beter aansluiten bij leerlingen met een visuele beperking?
Lees meer

Publicaties

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Op winst blijven spelen

Dit  boek gaat over JNCL, een vorm van NCL die begint op de kinderleeftijd. Wanneer een kind de diagnose JNCL krijgt, betekent dat voor alle betrokkenen het vooruitzicht op een weg van verliezen...Bestellen