menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Visuele en verstandelijke beperking

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Als iemand een IQ lager dan 70 heeft, spreken we van een verstandelijke beperking. Als iemand een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, is er een verhoogde kans op een visuele beperking. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.  In Nederland gaat het om enkele honderdduizenden mensen.

Beperkingen moeilijker te compenseren

Wanneer iemand blind of slechtziend is en een verstandelijke beperking heeft, is het moeilijker om de gevolgen van de individuele beperking te compenseren.

  • Zien en kijken kan niet of minder ingezet worden om situaties te overzien en te begrijpen.
  • Gesproken taal en het interpreteren van wat je hoort en voelt, is erg moeilijk. Informatie via taal vraagt veel van het geheugen en het begripsvermogen om alles wat je hoort om te zetten naar een betekenisvol geheel. Ook tactiele informatie is snel te abstract.

Het gaat om beperkingen die elkaar als het ware versterken. De kans is groot dat daardoor ontwikkelingsproblemen en een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Uiteraard verschillen de gevolgen per individu en hangt dit ook af van de mate van de verstandelijke beperking.

Onderzoek

Bartiméus heeft gespecialiseerde oogmeetkundigen die ervaring hebben met verstandelijk en meervoudige gehandicapte mensen. Zij gebruiken aangepaste onderzoeksmethoden en testmaterialen.

Het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar de locatie toekomen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij cliënten waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spanningsvol ervaren en leidt het daardoor tot betere onderzoeksresultaten.

Ondersteuning

Bij een visuele en verstandelijke beperking is méér en andere ondersteuning nodig dan bij een enkelvoudige beperking. Opvoeding, onderwijs, zorg en begeleiding zijn er op gericht om iemand in staat stellen met zijn beperkingen te leren leven.

Specifieke ondersteuning is afgestemd op de persoon en diens situatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar zwakke en sterke kanten in zijn of haar functioneren, maar ook naar de leef- en werkomgeving en naar de kennis en vaardigheden van opvoeders/begeleiders.  

Bartiméus biedt onder meer:

Begeleiding van zorgprofessionals

Wij vinden het ook belangrijk dat mensen die niet bij ons of thuis wonen maar die in een andere zorginstelling wonen de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom begeleiden wij ook professonals in andere zorginstellingen zodat ook zij de beste zorg kunnen leveren aan mensen die zowel verstandelijk als visueel beperkt zijn. Lees meer over het aanbod voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Nieuws

Nieuwe richtlijn NVAVG en Bartiméus workshop

Eind 2019 verscheen de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Doel hiervan is het beter organiseren van de benodigde zorg. Bartiméus biedt zorginstellingen en andere betrokken professionals nu een workshop over de praktische toepassing van de richtlijn. In zorgorganisaties is oog hebben voor slechtziendheid absolute noodzaak. Te vaak realiseert de omgeving zich niet wat de gevolgen kunnen zijn voor de zelfredzaamheid en het gedrag van cliënten. Wat kan Bartiméus hierin betekenen?
Lees meer

Warme Winter Week: een feestje voor cliënten

Sport verbindt mensen. En sporten en bewegen doen de bewoners en cliënten in Doorn maar al te graag in het multifunctioneel (sport)centrum De Bies bij Bartiméus in Doorn. Sport, zwemmen, beweging, dagbesteding en therapie komen hier samen. De Bies bestaat 5 jaar en om die reden houden we van 27 januari tot 3 februari een 'Warme Winter Week' speciaal voor cliënten en hun naasten. Een week met leuke, bijzondere en innovatieve activiteiten. Een feestje dus!
Lees meer

Publicaties

Boek: Ontwikkelen in Sociale Relaties - Hoe technologie sociale relaties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking

Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking willen net zo graag contact met anderen als ieder ander. Maar dat gaat soms moeilijker als je niet kunt zien wat andere mensen doen,...Bestellen

Boek: Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

'Schaterlachend bekijkt ze de video’s die school stuurt’

Door Corona is alles anders! Wat als je kind een meervoudige beperking heeft en nu niet naar speciaal onderwijs kan, maar weg moet blijven van de dagelijkse, vertrouwde routine? Moeder Sabine deelt haar ervaring van de afgelopen pittige week. En hoe school op afstand weer een grote glimlach toverde op het gezicht van dochter én moeder!
Lees meer

Sylvia gaat er zelfstandig op uit

'De eerste keer dat ik Sylvia zag was in 2010', vertelt Ellie Verstappen, ambulant begeleider bij Bartiméus. Sylvia woont in Baarn bij Amerpoort, en is verstandelijk beperkt en ernstig slechthorend. Uit onderzoek door Bartiméus blijkt dat ze een bril nodig heeft. 'Sylvia vindt het alleen moeilijk om aan de bril te wennen. Terwijl zij hem echt nodig heeft om actief te kunnen blijven.'
Lees meer