menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Visuele en verstandelijke beperking

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Als iemand een IQ lager dan 70 heeft, spreken we van een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking hebben een verhoogde kans op een visuele beperking, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.  In Nederland gaat het in potentie om enkele honderdenduizenden mensen.

Beperkingen moeilijker te compenseren

Wanneer iemand blind of slechtziend is en een verstandelijke beperking heeft, is het moeilijker om de gevolgen van de individuele beperking te compenseren.

  • Zien en kijken kan niet of minder ingezet worden om situaties te overzien en te begrijpen.
  • Gesproken taal en het interpreteren van wat je hoort en voelt, is erg moeilijk. Informatie via taal vraagt veel van het geheugen en het begripsvermogen om alles wat je hoort om te zetten naar een betekenisvol geheel. Ook tactiele informatie is snel te abstract.

Het gaat om beperkingen die elkaar als het ware versterken. De kans is groot dat daardoor ontwikkelingsproblemen en een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Uiteraard verschillen de gevolgen per individu en hangt dit ook af van de mate van de verstandelijke beperking.

Onderzoek

Bartiméus heeft gespecialiseerde oogmeetkundigen die ervaring hebben met verstandelijk en meervoudige gehandicapte mensen. Zij gebruiken aangepaste onderzoeksmethoden en testmaterialen.

Het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar de locatie toekomen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij cliënten waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spanningsvol ervaren en leidt het daardoor tot betere onderzoeksresultaten.

Ondersteuning

Bij een visuele en verstandelijke beperking is méér en andere ondersteuning nodig dan bij een enkelvoudige beperking. Opvoeding, onderwijs, zorg en begeleiding zijn er op gericht om iemand in staat stellen met zijn beperkingen te leren leven.

Specifieke ondersteuning is afgestemd op de persoon en diens situatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar zwakke en sterke kanten in zijn of haar functioneren, maar ook naar de leef- en werkomgeving en naar de kennis en vaardigheden van opvoeders/begeleiders.  

Bartiméus biedt onder meer:

Nieuws

Diagnostiek bij Bartiméus

Ons nieuwe Kennis Magazine is nu voor u beschikbaar. Het gaat geheel over onderzoek in visuele, mentale en andere functies, hulpmiddelen en participatiemogelijkheden bij mensen met een visuele of meervoudige beperking. 'Van gebaande paden afwijken is ons specialisme, ook bij diagnostiek'. De artikelen zijn online te lezen, op onze vestigingen ligt een papieren full color versie klaar.
Lees meer

'Onze' Roos schittert op Knoop Gala

Donderdag 21 december om 20.30 uur wordt het Knoop Gala uitgezonden op NPO 1. Tijdens dit spetterende gala treden artiesten met een verstandelijke beperking op die een bijzonder muzikaal talent bezitten. Roos (23) uit Utrecht is één van de gelukkigen die mag optreden. Zij mag samen zingen met de meiden van K3. Doordeweeks werkt Roos op de Bartiméus Zorgboerderij in Langbroek.
Lees meer

Agenda-items

Dementietafel 'In contact blijven'

'Hoe blijf je in contact met oudere mensen met een verstandelijke beperking wanneer het geheugen achteruitgaat? Wat kan ons helpen beter aan te sluiten?' Therapeuten op het gebied van sensorische integratie, muziek en haptonomie delen hun ervaring en kennis in Nieuwegein. Ouderen met een verstandelijke beperking en (vermoeden van) dementie, familieleden, bekenden en zorgprofessionals zijn van harte welkom om deel te nemen. Deelname is gratis.
Lees meer

Publicaties

Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability

Proefschrift 'Diagnostic Assessment of Attachment Related Disorders in Children with Intellectual Disability'

Met zijn onderzoek levert Giltaij een nieuw diagnostisch protocol en tevens een...Bestellen

Mentalization can be learned

Guidelines for all parents and caregivers supporting persons with a visual impairment and/or intellectual disability and also suffering from a problematic attachment, psychiatric disorders and/or...Bestellen

Ervaringsverhalen

'Als je rustig praat, kan ik je beter verstaan'

Wat zou jij heel graag willen als je het helemaal voor het zeggen had?! Annèl van Graas weet het wel. Ze is slechtziend (trillend 'wiebel' oog, beperkt gezichtsveld) en heeft een licht verstandelijke beperking. Praten gaat soms iets moeizamer vanwege een spasme. 'Ik zou willen dat iedereen een klein beetje meer tijd nam voor een ander met een beperking.'
Lees meer