menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Visuele en verstandelijke beperking

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Als iemand een IQ lager dan 70 heeft, spreken we van een verstandelijke beperking. Als iemand een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, is er een verhoogde kans op een visuele beperking. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.  In Nederland gaat het om enkele honderdduizenden mensen.

Beperkingen moeilijker te compenseren

Wanneer iemand blind of slechtziend is en een verstandelijke beperking heeft, is het moeilijker om de gevolgen van de individuele beperking te compenseren.

  • Zien en kijken kan niet of minder ingezet worden om situaties te overzien en te begrijpen.
  • Gesproken taal en het interpreteren van wat je hoort en voelt, is erg moeilijk. Informatie via taal vraagt veel van het geheugen en het begripsvermogen om alles wat je hoort om te zetten naar een betekenisvol geheel. Ook tactiele informatie is snel te abstract.

Het gaat om beperkingen die elkaar als het ware versterken. De kans is groot dat daardoor ontwikkelingsproblemen en een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Uiteraard verschillen de gevolgen per individu en hangt dit ook af van de mate van de verstandelijke beperking.

Onderzoek

Bartiméus heeft gespecialiseerde oogmeetkundigen die ervaring hebben met verstandelijk en meervoudige gehandicapte mensen. Zij gebruiken aangepaste onderzoeksmethoden en testmaterialen.

Het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar de locatie toekomen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij cliënten waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spanningsvol ervaren en leidt het daardoor tot betere onderzoeksresultaten.

Ondersteuning

Bij een visuele en verstandelijke beperking is méér en andere ondersteuning nodig dan bij een enkelvoudige beperking. Opvoeding, onderwijs, zorg en begeleiding zijn er op gericht om iemand in staat stellen met zijn beperkingen te leren leven.

Specifieke ondersteuning is afgestemd op de persoon en diens situatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar zwakke en sterke kanten in zijn of haar functioneren, maar ook naar de leef- en werkomgeving en naar de kennis en vaardigheden van opvoeders/begeleiders.  

Bartiméus biedt onder meer:

Begeleiding van zorgprofessionals

Wij vinden het ook belangrijk dat mensen die niet bij ons of thuis wonen maar die in een andere zorginstelling wonen de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom begeleiden wij ook professonals in andere zorginstellingen zodat ook zij de beste zorg kunnen leveren aan mensen die zowel verstandelijk als visueel beperkt zijn. Lees meer over het aanbod voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Nieuws

Werkboek gehechtheid geeft begeleiders en verzorgers praktische adviezen en tips

Mensen met een visueel-en-verstandelijke beperking hebben vaak ook psychische of gedragsproblemen. Veel van deze problemen ontstaan door gehechtheidsproblematiek; het moeite hebben om zich sociaal-emotioneel te verhouden tot andere mensen. Begeleiders en verzorgers staan vaak voor een raadsel; voor hen ontbrak tot nu toe een werkboek dat hen helpt om te gaan met gehechtheidsproblemen en/of die te voorkomen. Dat werkboek is er nu.
Lees meer

Hoe vol te houden? Focus op dat wat wél kan!

Corona, inmiddels een ingeburgerd begrip. Anderhalve meter afstand, mondkapje, handen wassen en hoesten in je elleboog. Hoe werken de maatregelen op ons welzijn? Hoe gaan kinderen en jongvolwassenen om met alle beperkingen in vrijheden, wanneer ze ook een visuele óf visuele- en meervoudige beperking hebben? Hoe houd je het ‘zo normaal' mogelijk vol, als gezin of als leerling? Kim en Yvonne, beiden moeder van een zorgintensief kind, delen hun verhaal. Evenals REA College cursist Artin.
Lees meer

Publicaties

Brochure: Doofblind Specifiek Wonen - binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Om de zorg voor doofblinde mensen binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking goed vorm te geven, adviseert en ondersteunt Bartiméus in het opzetten van doofblindenwoningen...Bestellen

Brochure: Hoorhulpmiddelen

Deze publicatie beschrijft het gebruik van hoorhulpmiddelen bij personen die problemen hebben met zien én horen en die in een organisatie wonen voor personen met een verstandelijke...Bestellen

Ervaringsverhalen

'Schaterlachend bekijkt ze de video’s die school stuurt’

Door Corona is alles anders! Wat als je kind een meervoudige beperking heeft en nu niet naar speciaal onderwijs kan, maar weg moet blijven van de dagelijkse, vertrouwde routine? Moeder Sabine deelt haar ervaring van de afgelopen pittige week. En hoe school op afstand weer een grote glimlach toverde op het gezicht van dochter én moeder!
Lees meer

Sylvia gaat er zelfstandig op uit

'De eerste keer dat ik Sylvia zag was in 2010', vertelt Ellie Verstappen, ambulant begeleider bij Bartiméus. Sylvia woont in Baarn bij Amerpoort, en is verstandelijk beperkt en ernstig slechthorend. Uit onderzoek door Bartiméus blijkt dat ze een bril nodig heeft. 'Sylvia vindt het alleen moeilijk om aan de bril te wennen. Terwijl zij hem echt nodig heeft om actief te kunnen blijven.'
Lees meer