menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Visuele en verstandelijke beperking

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Als iemand een IQ lager dan 70 heeft, spreken we van een verstandelijke beperking. Als iemand een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, is er een verhoogde kans op een visuele beperking. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.  In Nederland gaat het in potentie om enkele honderdenduizenden mensen.

Beperkingen moeilijker te compenseren

Wanneer iemand blind of slechtziend is en een verstandelijke beperking heeft, is het moeilijker om de gevolgen van de individuele beperking te compenseren.

  • Zien en kijken kan niet of minder ingezet worden om situaties te overzien en te begrijpen.
  • Gesproken taal en het interpreteren van wat je hoort en voelt, is erg moeilijk. Informatie via taal vraagt veel van het geheugen en het begripsvermogen om alles wat je hoort om te zetten naar een betekenisvol geheel. Ook tactiele informatie is snel te abstract.

Het gaat om beperkingen die elkaar als het ware versterken. De kans is groot dat daardoor ontwikkelingsproblemen en een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Uiteraard verschillen de gevolgen per individu en hangt dit ook af van de mate van de verstandelijke beperking.

Onderzoek

Bartiméus heeft gespecialiseerde oogmeetkundigen die ervaring hebben met verstandelijk en meervoudige gehandicapte mensen. Zij gebruiken aangepaste onderzoeksmethoden en testmaterialen.

Het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar de locatie toekomen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij cliënten waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spanningsvol ervaren en leidt het daardoor tot betere onderzoeksresultaten.

Ondersteuning

Bij een visuele en verstandelijke beperking is méér en andere ondersteuning nodig dan bij een enkelvoudige beperking. Opvoeding, onderwijs, zorg en begeleiding zijn er op gericht om iemand in staat stellen met zijn beperkingen te leren leven.

Specifieke ondersteuning is afgestemd op de persoon en diens situatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar zwakke en sterke kanten in zijn of haar functioneren, maar ook naar de leef- en werkomgeving en naar de kennis en vaardigheden van opvoeders/begeleiders.  

Bartiméus biedt onder meer:

Nieuws

Op bezoek bij Dick Lunenborg van Bartiméus

Dick Lunenborg werkt al 17 jaar als ICT-deskundige bij Bartiméus Onderwijs. Bij de Bosschool van Bartiméus worden slechtziende en blinde leerlingen met een verstandelijke beperking begeleid. Hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het inzetten en ontwikkelen van methodieken en trainingen die aansluiten op mogelijkheden en talenten van de leerlingen van de Bosschool. ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’, is het uitgangspunt van alle scholen van Bartiméus.
Lees meer

Spelen en bewegen met slim lichtgordijn

Door hun meervoudig beperking komen de bewoners van Bartiméus niet snel uit zichzelf in beweging. Het werken met lichteffecten is één van de manieren om de bewoners wél te laten bewegen. Dankzij onze donateurs konden wij twee lichtgordijnen met slimme technologie mogelijk maken.
Lees meer

Publicaties

Werkwijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die zowel een visuele beperking als een  ...Bestellen

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer

'Als je rustig praat, kan ik je beter verstaan'

Wat zou jij heel graag willen als je het helemaal voor het zeggen had?! Annèl van Graas weet het wel. Ze is slechtziend (trillend 'wiebel' oog, beperkt gezichtsveld) en heeft een licht verstandelijke beperking. Praten gaat soms iets moeizamer vanwege een spasme. 'Ik zou willen dat iedereen een klein beetje meer tijd nam voor een ander met een beperking.'
Lees meer