menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Visuele en verstandelijke beperking

Visuele en verstandelijke beperking

Bij mensen die naast een verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben, komt het regelmatig voor dat de omgeving deze visuele beperking niet herkent. Hierdoor blijven de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning onbenut.

Als iemand een IQ lager dan 70 heeft, spreken we van een verstandelijke beperking. Als iemand een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, is er een verhoogde kans op een visuele beperking. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.  In Nederland gaat het om enkele honderdduizenden mensen.

Beperkingen moeilijker te compenseren

Wanneer iemand blind of slechtziend is en een verstandelijke beperking heeft, is het moeilijker om de gevolgen van de individuele beperking te compenseren.

  • Zien en kijken kan niet of minder ingezet worden om situaties te overzien en te begrijpen.
  • Gesproken taal en het interpreteren van wat je hoort en voelt, is erg moeilijk. Informatie via taal vraagt veel van het geheugen en het begripsvermogen om alles wat je hoort om te zetten naar een betekenisvol geheel. Ook tactiele informatie is snel te abstract.

Het gaat om beperkingen die elkaar als het ware versterken. De kans is groot dat daardoor ontwikkelingsproblemen en een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Uiteraard verschillen de gevolgen per individu en hangt dit ook af van de mate van de verstandelijke beperking.

Onderzoek

Bartiméus heeft gespecialiseerde oogmeetkundigen die ervaring hebben met verstandelijk en meervoudige gehandicapte mensen. Zij gebruiken aangepaste onderzoeksmethoden en testmaterialen.

Het is ook mogelijk dat ambulante medewerkers van Bartiméus naar de locatie toekomen voor onderzoeken en adviestrajecten. Juist bij cliënten waarbij sprake is van een complexe stoornis, bijkomende problematiek, en/of een verstandelijke of meervoudige beperking wordt onderzoek op de eigen locatie als minder spanningsvol ervaren en leidt het daardoor tot betere onderzoeksresultaten.

Ondersteuning

Bij een visuele en verstandelijke beperking is méér en andere ondersteuning nodig dan bij een enkelvoudige beperking. Opvoeding, onderwijs, zorg en begeleiding zijn er op gericht om iemand in staat stellen met zijn beperkingen te leren leven.

Specifieke ondersteuning is afgestemd op de persoon en diens situatie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar zwakke en sterke kanten in zijn of haar functioneren, maar ook naar de leef- en werkomgeving en naar de kennis en vaardigheden van opvoeders/begeleiders.  

Bartiméus biedt onder meer:

Begeleiding van zorgprofessionals

Wij vinden het ook belangrijk dat mensen die niet bij ons of thuis wonen maar die in een andere zorginstelling wonen de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom begeleiden wij ook professonals in andere zorginstellingen zodat ook zij de beste zorg kunnen leveren aan mensen die zowel verstandelijk als visueel beperkt zijn. Lees meer over het aanbod voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Nieuws

Première film 'Zicht op slechtziendheid'

Met de nieuwe film ‘Zicht op slechtziendheid’ wil Bartiméus laten zien hoe belangrijk het is om visuele problematiek bij cliënten met een verstandelijke beperking tijdig vast te stellen. Samen met organisaties waar cliënten wonen kan Bartiméus vervolgens de kwaliteit van leven helpen verbeteren. De film is opgenomen bij ’s Heeren Loo en daar op 5 september online gegaan.
Lees meer

Anjet: ‘Nee zeggen en voor mezelf kiezen, blijft lastig’

Anjet van Dijken (41, getrouwd en 3 kinderen) heeft een broer (45) die blind is en verstandelijk beperkt. Sinds haar negentiende draagt ze zorg voor hem.
Lees meer

Agenda-items

EMB-congres in Zwolle

vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 Op 21 maart a.s. vindt het jaarlijkse EMB congres plaats in Zwolle. Dit landelijke evenement van het Platform EMG, brengt professionals en ouders die betrokken zijn bij mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) bij elkaar.
Lees meer

Webinar: Ontdek hoe jouw cliënten kunnen blijven lezen

vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 Wist u dat mensen met een (lees)beperking nog steeds kunnen genieten van een goed boek, krant of tijdschrift? Wist u ook dat ouderen die luisteren naar gesproken boeken zich ontspannen en minder eenzaam voelen? Bij Bibliotheekservice Passend Lezen kan iedereen, die niet meer in staat is om te lezen (op de reguliere manier) blijven genieten van boeken, kranten en tijdschriften op de manier die bij hen past. Gewoon thuis of in de zorginstelling.
Lees meer

Publicaties

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Werkwijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die zowel een visuele beperking als een  ...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer

'Als je rustig praat, kan ik je beter verstaan'

Wat zou jij heel graag willen als je het helemaal voor het zeggen had?! Annèl van Graas weet het wel. Ze is slechtziend (trillend 'wiebel' oog, beperkt gezichtsveld) en heeft een licht verstandelijke beperking. Praten gaat soms iets moeizamer vanwege een spasme. 'Ik zou willen dat iedereen een klein beetje meer tijd nam voor een ander met een beperking.'
Lees meer