menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid

Over de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid

Gezonde sociale relaties en veilige gehechtheid zijn belangrijk voor ieders welzijn. Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking ligt hier vaak een uitdaging. In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid pakken de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Bartiméus dit vraagstuk samen met partners aan.

Wat is de Academische Werkplaats?

In de werkplaats ontwikkelen wetenschappers kennis en werkwijzen die de sociale relaties van mensen met een visuele en verstandelijke beperking aantoonbaar verbeteren. De wetenschappers werken hierbij samen met verschillende partners en ervaringsdeskundigen. Professionals, cliënten en verwanten kunnen de kennis zo toepassen in de dagelijkse praktijk en de expertise optimaal benutten.

Waarom deze werkplaats?

Mensen met een visuele en verstandelijke beperking hebben vaak moeite met sociale relaties. Dat komt onder andere doordat ze vaak te maken hebben met misverstanden. Dat ontstaat al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld als een baby of peuter zich van z’n ouders afwendt als die tegen hun kind praten. De ouder kan dan denken dat er geen contact met het kind is. Terwijl dat juist wel het geval is. Het kind draait z’n oor namelijk naar de ouder omdat dit voor iemand met een visuele beperking dé manier is om informatie te ontvangen. Als ouders dit niet weten, is er sprake van een misverstand. Dat legt druk op de ouder-kindrelatie.

Daarnaast kunnen mensen met een visueel-en-verstandelijk of verstandelijke beperking hun emoties niet altijd reguleren. Terwijl dat wel voorwaarde is voor veilige gehechtheidsrelaties. Ook dat legt druk op relaties.

De problemen in de sociale relaties kunnen ertoe leiden dat mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking psychische problemen ontwikkelen. Dat komt hun welzijn en kwaliteit van leven niet ten goede.

De werkplaats ontwikkelt daarom middelen en werkwijzen die het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking verbeteren. Voorwaarde is dat de relaties met ouders, begeleiders en anderen gezond zijn. De onderzoekers helpen daarom niet alleen de mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking, maar ook hun ouders en begeleiders. Zodat zij de behoeftes van hun kind of cliënt sneller herkennen en beter begrijpen.

Wetenschap en praktijk

In de Academische Werkplaats zijn wetenschap en praktijk nauw met elkaar verbonden en voor elkaar van betekenis. De werkplaats koppelt de kennis en ervaring uit de praktijk aan kennis uit de wetenschap. Wetenschappers onderzoeken vragen uit beide werelden. Ze ontwikkelen kennis, passen deze toe en stellen de uitkomsten beschikbaar aan het hele werkveld.

Kenniscirkel

De Academische Werkplaats maakt bij haar werk gebruik van de kenniscirkel. Met dit essentiële hulpmiddel ontwikkelen de medewerkers kennis en kennisproducten die professionals en verwanten in de praktijk kunnen gebruiken.

De kenniscirkel bestaat uit:

 • Kennisvraag signaleren
 • Ontwikkelen en onderzoeken
 • Nieuwe kennis realiseren
 • Delen en toepassen
 • Feedback verzamelen en evalueren

 

 

Projecten

De onderzoeken in de Academische Werkplaats vinden plaats in de vorm van projecten, met uiteenlopende activiteiten en resultaten. Meer informatie over de projecten vindt u hier.

Model waarin wordt uitgedrukt dat binnen de academische werkplaats ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers en managers samenwerken.

Wie werken er in de Academische Werkplaats?

In de Academische Werkplaats werken wetenschappers van de Vrije Universiteit, Bartiméus en Ons Tweede Thuis samen met diverse partners en ervaringsdeskundigen. Meer informatie over de medewerkers in de werkplaats vindt u hier.

Samenwerkingspartners van de Academische Werkplaats: Onderzoekers VU, HvA, Metropolisfilm, Robert Coppes Stiching, Ben Sajetcentrum, Onderwijs VU, Cordaan, ROC Amsterdam, Ipse de Bruggen, Profeessions Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Prader Willi Fonds, Bartiméus Academie, TU Eindhoven, Stichting Accessibility, ASVZ, Koninklijke Visio

Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid is aangesloten bij het ZonMW programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ZonMW is een financieringsorganisatie voor innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg.

Het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is in 2018 opgericht in opdracht van het ministerie van VWS. Onderstaande Academische Werkplaatsen maken deel uit van het programma:

 • Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (link opent in nieuw venster) – Tilburg University departement Tranzo
 • Academische Werkplaats Viveon (link opent in nieuw venster) - ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen (link opent in nieuw venster) - Radboud Universiteit Nijmegen
 • Academische Werkplaats GOUD (link opent in nieuw venster) - Erasmus UMC
 • Academische Werkplaats Sociale relaties en gehechtheid - Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 • Academische Werkplaats EMB (link opent in nieuw venster) – Rijkuniversiteit Groningen

De Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid onderscheidt zich van de andere werkplaatsen omdat het de enige is die zich richt op mensen die naast hun verstandelijke beperking ook een visuele beperking hebben. Daarnaast is het de enige werkplaats waarbij het draait om relaties en gehechtheid. Tenslotte is de werkplaats voorloper op het gebied van ICT.

De werkplaatsen hebben zich verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen in de Langdurige zorg. Hier bundelen zij hun kennis en kunnen projecten samenwerking met elkaar zoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van digitaal contact.

Geschiedenis

Bartiméus en VU Amsterdam werken al sinds 2001 samen aan onderwijs en onderzoek voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

In 2009 heeft de samenwerking vorm gekregen in een convenant tussen Bartiméus en de sectie Ontwikkelingspedagogiek van Faculteit van Gedrags- en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vervolgens heeft ZonMW de samenwerking in december 2018 erkend. De erkenning betekent dat de Academische Werkplaats haar kennis en inzicht tot en met 2023 verder mag uitbouwen zonder volledig afhankelijk te zijn van projectsubsidies en bijdragen vanuit Bartiméus en Vrije Universiteit Amsterdam.

Oproep

Wilt u bijdragen aan betere sociale relaties en veilige gehechtheid voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking? Doe dan mee met één van de onderzoeken in de Academische Werkplaats. Aanmelden of verdere informatie krijgen kan hier [link naar mail. Deze moet nog worden aangemaakt].

Nieuws

Digitale hulpmiddelen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking - gratis webinar

Een workshop over hoe digitale en technologische mogelijkheden ingezet kunnen worden bij het contact met uw kind, broer, zus of verwant met een visuele en verstandelijke beperking.
Lees meer

Gratis webinar over digitale hulpmiddelen die helpen bij het maken van contact met mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Een workshop over hoe digitale en technologische mogelijkheden ingezet kunnen worden bij het contact met uw kind, broer, zus of verwant met een visuele en verstandelijke beperking.
Lees meer

Publicaties

Boek: Zo kan ik meedoen

Dit boek is voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en gaat over het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe leer je iemand zelfredzaam te worden...Bestellen

Brochure: Doofblind Specifiek Wonen - binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Om de zorg voor doofblinde mensen binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking goed vorm te geven, adviseert en ondersteunt Bartiméus in het opzetten van doofblindenwoningen...Bestellen

Ervaringsverhalen

Hendrik houdt ook met autismespectrumstoornis plezier in het werk

Prettig kunnen werken als je een verstandelijke beperking hebt, blind bent en een autismespectrumstoornis hebt is een grote uitdaging. Hendrik (50 jaar) liep door de combinatie van deze beperkingen helemaal vast op zijn toenmalige dagbestedingslocatie. Dankzij een speciale aanpak gaat hij weer met plezier naar zijn werk.
Lees meer

Begeleider Heidi met onze jongste bewoners in tv-programma ‘Mensenwerk’

Voor één van de vijf afleveringen van het nieuwe KRO-NCRV programma Mensenwerk is onze begeleider Heidi Knol van Brink 1 onlangs gefilmd. Zet 25 maart maar alvast in uw agenda, want dan komen Flint (6), Geertjan (7), Ardyan (10), Pim (15), Teun (21), Boy (24) en Heidi op televisie. De aflevering heet ‘Ik sta voor je klaar’.
Lees meer