menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid

Kwaliteit van zorg

Met kwalitatief hoogwaardige zorg helpen we mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking met gezonde sociale relaties en veilige gehechtheid. Hierdoor neemt hun welzijn toe.

Wat biedt de Academische Werkplaats?

De onderzoeksprojecten die we in de Academische Werkplaats uitvoeren dragen bij aan kwalitatieve zorg. Daardoor neemt het welzijn van visueel en verstandelijk beperkte mensen toe.

Meerwaarde van de Academische Werkplaats is dat wetenschap, praktijk en scholing samenwerken. Projecten in de werkplaats starten doorgaans vanuit vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld van ouders, begeleiders, gedragsdeskundigen en artsen.

Projecten

In de werkplaats voeren we onder meer projecten uit die zich direct richten tot het verbeteren van de zorg aan mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Werken in de driehoek

In dit project staat de driehoek ‘ouder, cliënt & professional’ centraal. De drie partijen spreken samen over wensen en mogelijkheden van de zorg die een cliënt nodig heeft. Spreken mét en niet óver de cliënt versterkt de relatie en draagt bij aan het ontwikkelen van goed toepasbare zorg. De drie deelnemers doen dit onder de noemer ‘Samen de goede zorg geven’.

Aanbieders van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zetten samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam zes experimentele werkplaatsen op. Hierin ontwikkelen bewoners, hun naasten en professionele hulpverleners samenwerkingsvormen waarbij ze hun kennis, vaardigheden en voorkeuren gelijkwaardig inbrengen. In het project maken de medewerkers gebruik van digitale ondersteuning.

Het project is bedoeld voor de woonzorg. De resultaten uit het onderzoek zijn beschikbaar voor andere teams en organisaties. De tips en handvatten helpen hen met een betere samenwerking in de driehoek.

Veelgestelde vragen over werken in de driehoek

Waarom heet dit project 'Werken in de driehoek'?

Werken in de driehoek is een bestaande term. Daarmee geven we aan dat de samenwerking niet alleen met de cliënt en de professional is, maar ook met de ouders of naasten. Er wordt samen gewerkt aan de beste hulp voor en rondom de cliënt.

Kunnen bijvoorbeeld pleegouders ook betrokken worden in de driehoek?

Het is zeer waardevol als pleeg- of adoptieouders die nauw betrokken zijn bij de cliënt ook onderdeel uitmaken van de samenwerking.

Nieuws

Digitale hulpmiddelen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking - gratis webinar

Een workshop over hoe digitale en technologische mogelijkheden ingezet kunnen worden bij het contact met uw kind, broer, zus of verwant met een visuele en verstandelijke beperking.
Lees meer

Gratis webinar over digitale hulpmiddelen die helpen bij het maken van contact met mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Een workshop over hoe digitale en technologische mogelijkheden ingezet kunnen worden bij het contact met uw kind, broer, zus of verwant met een visuele en verstandelijke beperking.
Lees meer

Publicaties

Boek: Zo kan ik meedoen

Dit boek is voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en gaat over het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe leer je iemand zelfredzaam te worden...Bestellen

Brochure: Doofblind Specifiek Wonen - binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Om de zorg voor doofblinde mensen binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking goed vorm te geven, adviseert en ondersteunt Bartiméus in het opzetten van doofblindenwoningen...Bestellen

Ervaringsverhalen

Hendrik houdt ook met autismespectrumstoornis plezier in het werk

Prettig kunnen werken als je een verstandelijke beperking hebt, blind bent en een autismespectrumstoornis hebt is een grote uitdaging. Hendrik (50 jaar) liep door de combinatie van deze beperkingen helemaal vast op zijn toenmalige dagbestedingslocatie. Dankzij een speciale aanpak gaat hij weer met plezier naar zijn werk.
Lees meer

Begeleider Heidi met onze jongste bewoners in tv-programma ‘Mensenwerk’

Voor één van de vijf afleveringen van het nieuwe KRO-NCRV programma Mensenwerk is onze begeleider Heidi Knol van Brink 1 onlangs gefilmd. Zet 25 maart maar alvast in uw agenda, want dan komen Flint (6), Geertjan (7), Ardyan (10), Pim (15), Teun (21), Boy (24) en Heidi op televisie. De aflevering heet ‘Ik sta voor je klaar’.
Lees meer