menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Kenmerken en symptomen van CVI

De symptomen van CVI zijn zeer divers. De gevolgen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is en van de ernst van de beschadiging.

Het visueel functioneren kan bij mensen met CVI per dag en soms zelfs per uur verschillen. Dit wisselende niveau van visueel functioneren gaat vaak samen met sterke wisselingen in de aandachtsfunctie. Bij mensen met CVI treedt sneller visuele vermoeidheid op en ze hebben over het algemeen meer tijd nodig om visuele informatie op te nemen en te verwerken.

Klachten bij cerebrale visuele stoornissen

Cliënten kunnen hun klachten niet altijd duidelijk beschrijven. Klachten kunnen ook veroorzaakt worden door andere dan cerebrale oorzaken, waardoor ze vaak moeilijk te interpreteren zijn. Voorbeelden van klachten van cliënten:

 • wazig zien
 • dubbel zien
 • ‘anders’ zien
 • lichthinder
 • vermoeidheid bij het kijken
 • onrustig beeld

Ouders en begeleiders noemen vaak:

 • wegkijken
 • spullen, personen niet kunnen vinden
 • aandachtsproblemen

Oogheelkundige kenmerken

De gezichtsscherpte of visus bij mensen met CVI kan variëren van een relatief goede tot een zeer lage gezichtsscherpte (visus van 0.3 of lager). Een verlaagde visus betekent het verminderde vermogen details waar te nemen. 

Vaak is er sprake van gezichtsvelduitval in de vorm van een hemianopsie of een kwadrantanopsie (gedeeltelijke blindheid). Bij kinderen wordt er vaak een uitval van de onderste helft van het gezichtsveld gevonden. Kenmerkend is dat de visus en het visueel functioneren sterk kan wisselen als gevolg van bijvoorbeeld lichamelijke gesteldheid. 

CVI kan voorkomen naast andere oogheelkundige problemen. Vooral bij ouderen is dat het geval.

Bijkomende problemen

Er kan sprake zijn van bijkomende problemen al dan niet als gevolg van het hersenletsel. Voorbeelden hiervan zijn geheugenproblemen, concentratieproblemen, slecht ziekte-inzicht, gestoorde motoriek, taalproblemen en afwijkingen aan het oog. Ook kan CVI voorkomen naast oogheelkundige problemen. Vooral bij ouderen is dat het geval en bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bij kinderen met CVI kan er sprake zijn van bijkomende problemen zoals motorische beperkingen (o.a. als gevolg van Cerebrale Parese), verstandelijke beperking, algemene aandachtsproblemen enz.

Beïnvloeding door interne en externe factoren

Het visueel functioneren kan beïnvloed worden door interne en externe factoren. Vermoeidheid, verminderd lichamelijk welbevinden, stress, onbekendheid met een situatie of omgeving kunnen een negatieve invloed hebben op de visuele attentie en het visueel functioneren van iemand met CVI.

Veel voorkomende gedragskenmerken

 • vluchtig kijkgedrag: iemand kijkt dan heel kort naar een voorwerp en pakt het verder op de tast; wegkijken;
 • geen of vluchtig oogcontact maken;
 • mensen geven vaak de indruk meer te zien dan in werkelijkheid het geval is. Dit komt doordat zij gebruik maken van andere zintuigen. Als deze worden uitgeschakeld blijkt dat iemand veel minder ziet.
 • wisselende visuele prestaties door bijvoorbeeld schommelingen in het bewustzijn, vermoeidheid en externe omstandigheden als veel lawaai et cetera.
 • moeite met het doen van twee dingen tegelijk. Iemand kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig eten als de radio aanstaat.
 • trage reactie op prikkels in de periferie (de buitenzijde) van het gezichtsveld of alleen reageren op specifieke voorwerpen of mensen.

 

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.
Lees meer

Agenda-items

Ouderavonden CVI

vindt plaats op maandag 22 juni 2020 2 avonden voor ouders van een kind met CVI
Lees meer

Jongerendag CVI 'Samen lunchen'

vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021 Jongeren met CVI.
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer