menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Kenmerken en symptomen van CVI

De symptomen van CVI zijn zeer divers. De gevolgen zijn afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is en van de ernst van de beschadiging.

Het visueel functioneren kan bij mensen met CVI per dag en soms zelfs per uur verschillen. Dit wisselende niveau van visueel functioneren gaat vaak samen met sterke wisselingen in de aandachtsfunctie. Bij mensen met CVI treedt sneller visuele vermoeidheid op en ze hebben over het algemeen meer tijd nodig om visuele informatie op te nemen en te verwerken.

Klachten bij cerebrale visuele stoornissen

Cliënten kunnen hun klachten niet altijd duidelijk beschrijven. Klachten kunnen ook veroorzaakt worden door andere dan cerebrale oorzaken, waardoor ze vaak moeilijk te interpreteren zijn. Voorbeelden van klachten van cliënten:

 • wazig zien
 • dubbel zien
 • ‘anders’ zien
 • lichthinder
 • vermoeidheid bij het kijken
 • onrustig beeld

Ouders en begeleiders noemen vaak:

 • wegkijken
 • spullen, personen niet kunnen vinden
 • aandachtsproblemen

Oogheelkundige kenmerken

De gezichtsscherpte of visus bij mensen met CVI kan variëren van een relatief goede tot een zeer lage gezichtsscherpte (visus van 0.3 of lager). Een verlaagde visus betekent het verminderde vermogen details waar te nemen. 

Vaak is er sprake van gezichtsvelduitval in de vorm van een hemianopsie of een kwadrantanopsie (gedeeltelijke blindheid). Bij kinderen wordt er vaak een uitval van de onderste helft van het gezichtsveld gevonden. Kenmerkend is dat de visus en het visueel functioneren sterk kan wisselen als gevolg van bijvoorbeeld lichamelijke gesteldheid. 

CVI kan voorkomen naast andere oogheelkundige problemen. Vooral bij ouderen is dat het geval.

Bijkomende problemen

Er kan sprake zijn van bijkomende problemen al dan niet als gevolg van het hersenletsel. Voorbeelden hiervan zijn geheugenproblemen, concentratieproblemen, slecht ziekte-inzicht, gestoorde motoriek, taalproblemen en afwijkingen aan het oog. Ook kan CVI voorkomen naast oogheelkundige problemen. Vooral bij ouderen is dat het geval en bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bij kinderen met CVI kan er sprake zijn van bijkomende problemen zoals motorische beperkingen (o.a. als gevolg van Cerebrale Parese), verstandelijke beperking, algemene aandachtsproblemen enz.

Beïnvloeding door interne en externe factoren

Het visueel functioneren kan beïnvloed worden door interne en externe factoren. Vermoeidheid, verminderd lichamelijk welbevinden, stress, onbekendheid met een situatie of omgeving kunnen een negatieve invloed hebben op de visuele attentie en het visueel functioneren van iemand met CVI.

Veel voorkomende gedragskenmerken

 • vluchtig kijkgedrag: iemand kijkt dan heel kort naar een voorwerp en pakt het verder op de tast; wegkijken;
 • geen of vluchtig oogcontact maken;
 • mensen geven vaak de indruk meer te zien dan in werkelijkheid het geval is. Dit komt doordat zij gebruik maken van andere zintuigen. Als deze worden uitgeschakeld blijkt dat iemand veel minder ziet.
 • wisselende visuele prestaties door bijvoorbeeld schommelingen in het bewustzijn, vermoeidheid en externe omstandigheden als veel lawaai et cetera.
 • moeite met het doen van twee dingen tegelijk. Iemand kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig eten als de radio aanstaat.
 • trage reactie op prikkels in de periferie (de buitenzijde) van het gezichtsveld of alleen reageren op specifieke voorwerpen of mensen.

 

Nieuws

'Kennis delen is onze maatschappelijke opdracht'

Ons nieuwe Kennis Magazine is nu voor u beschikbaar. Het gaat geheel over onderzoek in visuele, mentale en andere functies, hulpmiddelen en participatiemogelijkheden bij mensen met een visuele of meervoudige beperking. 'Van gebaande paden afwijken is ons specialisme, ook bij diagnostiek'. De artikelen zijn online te lezen, op onze vestigingen ligt een papieren full-color versie klaar.
Lees meer

Nascholingsavonden voor verwijzers door Zonnestraal en Bartiméus

Oogziekenhuis Zonnestraal organiseert jaarlijks nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. Dit najaar zullen de specialisten dit in samenwerking doen met de professionals van expertise-organisatie Bartiméus. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer

Dag van de Geleidehond: maak kennis met Bjorn en Christa

Ze zijn aandoenlijk en schattig die geleidehonden! Stuk voor stuk lieve, slimme, trouwe viervoeters, maar wat moeten ze doen als ze hun tuig om krijgen? Hoe ziet 'een dag' van een geleidehond met een werkend baasje eruit? We vroegen het - op de Dag van de Geleidehond - aan Christa Schrooten (39, blind), maatschappelijk werker bij Bartiméus Wonen. Zij en haar goldendoodle Bjorn zijn al 7,5 jaar onafscheidelijk.
Lees meer