menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Doofblindheid

Jubileum: 10 jaar expertisecentrum doofblindheid

Het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid viert dit jaar een feestje. In november 2016 was onze 10e verjaardag!

Bartiméus biedt al sinds 1980 gespecialiseerde doofblindenzorg. Binnen de Sector wonen zijn in dat jaar specialistische woningen opgezet voor jongeren en volwassenen met doofblindheid, vaak met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Zo’n twintig jaar later bleek bij gehooronderzoek bij alle cliënten die in het toenmalige Bartiméushage in Doorn woonden, dat zo’n 30% van de cliënten behalve een visuele en verstandelijke beperking óók een gehoorbeperking heeft.

Dit was de directe aanleiding om een Expertisecentrum doofblindheid op te richten. Doelstellingen richtten zich op het bundelen van de aanwezige kennis over doofblindheid, het vergroten van de kennis en het delen van alle kennis met cliënten, professionals en verwanten binnen en buiten Bartiméus. In de afgelopen 10 jaar hebben we mooie resultaten bereikt. Een kleine greep hieruit:

  • Ondersteuning aan vele mensen met doofblindheid, zowel binnen als buiten Bartiméus: in zorg, revalidatie, lotgenotencontact en meer
  • Uitbereiding van onze kennis, kunde en dienstverlening naar verworven doofblindheid en beperkingen in zien en horen bij ouderen
  • E-learning doofblindheid en basisscholing doofblindheid en een verstandelijke beperking
  • Boeken “Aangeboren Doofblindheid” en “Verhuisprofiel en –plan”
  • Promotieonderzoek “A matter of meaning”
  • Ontwikkeling van producten ism mensen met beperkingen in zien en horen en het Bartimeus FABLAB/ Stichting accessibility
  • Nationale samenwerking en internationale samenwerking

En dan zijn we natuurlijk nog lang niet klaar. Ook de komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen met doofblindheid passende ondersteuning bieden en de kennis over doofblindheid zo breed mogelijk uitdragen. Met dat doel werken wij samen in het nieuwe landelijke expertisecentrum Dbconnect. Daarnaast hebben we de ambitie om ons te blijven ontwikkelen, door een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, door het ontwikkelen en aanbieden van scholing en niet in de laatste plaats door te leren van mensen met doofblindheid en de mensen uit hun omgeving. Alleen samen komen we verder!

 

 

Nieuws

Kennis brengen en halen tijdens congres Athene

Onze collega's Marjo van Welbergen (ambulant begeleider) en Marian Waanders (logopedist) waren aanwezig op het 5e IASSIDD-congres in Athene. IASSIDD is gericht op wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. Marjo en Marian hebben naast het bijwonen van allerlei presentaties, zelf ook een demonstratie gegeven over geur.
Lees meer

Samenwerking Bartiméus en 's Heeren Loo

Bartiméus en ’s Heeren Loo intensiveren vanaf vandaag hun samenwerking in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke én een visuele en/of auditieve beperking. Betere zorg en kwaliteit van leven is het belangrijkste doel. Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur van ’s Heeren Loo en Jopie Nooren, voorzitter raad van bestuur van Bartiméus tekenden hiertoe een convenant.
Lees meer

Publicaties

Guided by scent

A fresh look at the use of odour in healthcare and education
‘Guided by scent’ is a practical book for professionals in healthcare and education who wish to work...Bestellen

Met het oog op meedoen

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Een verademing om te horen waar geluiden vandaan komen’

Liever doof of blind? Een vraag die goedziende mensen nog weleens willen stellen. Het beantwoorden ervan blijkt onmogelijk! Maar wat als het realiteit is en je zowel weinig hoort als ziet én je weet dat dit slechter wordt? Oud-cliënt Annie Struijk (68) kampt sinds haar jeugd met Usher* wat haar fiks beperkt heeft in haar doen en laten. Maar sinds 2017 hoort ze veel beter. Annie is geopereerd, heeft een tweede cochleaire implantaat (afgekort CI) en sindsdien gaat er een wereld voor haar open.
Lees meer

'Een verrijking nu we weten wat we onze doofblinde cliënten kunnen bieden'

Op de woning waar ik werk is een mevrouw komen wonen die naast haar verstandelijke beperking, ook doof én volledig blind is geworden. Caro, ambulant medewerker van expertiseorganisatie Bartiméus heeft ons team aan de hand meegenomen en ons de wereld geïntroduceerd van het niet kunnen zien en horen. Confronterend!
Lees meer