menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Doofblindheid

Jubileum: 10 jaar expertisecentrum doofblindheid

Het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid viert dit jaar een feestje. In november 2016 was onze 10e verjaardag!

Bartiméus biedt al sinds 1980 gespecialiseerde doofblindenzorg. Binnen de Sector wonen zijn in dat jaar specialistische woningen opgezet voor jongeren en volwassenen met doofblindheid, vaak met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Zo’n twintig jaar later bleek bij gehooronderzoek bij alle cliënten die in het toenmalige Bartiméushage in Doorn woonden, dat zo’n 30% van de cliënten behalve een visuele en verstandelijke beperking óók een gehoorbeperking heeft.

Dit was de directe aanleiding om een Expertisecentrum doofblindheid op te richten. Doelstellingen richtten zich op het bundelen van de aanwezige kennis over doofblindheid, het vergroten van de kennis en het delen van alle kennis met cliënten, professionals en verwanten binnen en buiten Bartiméus. In de afgelopen 10 jaar hebben we mooie resultaten bereikt. Een kleine greep hieruit:

  • Ondersteuning aan vele mensen met doofblindheid, zowel binnen als buiten Bartiméus: in zorg, revalidatie, lotgenotencontact en meer
  • Uitbereiding van onze kennis, kunde en dienstverlening naar verworven doofblindheid en beperkingen in zien en horen bij ouderen
  • E-learning doofblindheid en basisscholing doofblindheid en een verstandelijke beperking
  • Boeken “Aangeboren Doofblindheid” en “Verhuisprofiel en –plan”
  • Promotieonderzoek “A matter of meaning”
  • Ontwikkeling van producten ism mensen met beperkingen in zien en horen en het Bartimeus FABLAB/ Stichting accessibility
  • Nationale samenwerking en internationale samenwerking

En dan zijn we natuurlijk nog lang niet klaar. Ook de komende jaren willen we zoveel mogelijk mensen met doofblindheid passende ondersteuning bieden en de kennis over doofblindheid zo breed mogelijk uitdragen. Met dat doel werken wij samen in het nieuwe landelijke expertisecentrum Dbconnect. Daarnaast hebben we de ambitie om ons te blijven ontwikkelen, door een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek, door het ontwikkelen en aanbieden van scholing en niet in de laatste plaats door te leren van mensen met doofblindheid en de mensen uit hun omgeving. Alleen samen komen we verder!

 

 

Nieuws

Zeer geslaagde kampeerweek met doofblinde bewoners

Slapen in een legertent, strandzand voelen onder je voeten en de snelheid ervaren met quadrijden. Het waren enkele ingrediënten van een geslaagde ‘kampeerweek’ vorige week voor doofblinde bewoners van Bartiméus in Doorn. ‘Het gaat om de voelbare ervaring’, aldus Christel Bakker, werkzaam als coördinator bij Dagbesteding Bartiméus.
Lees meer

‘Hoortoestel moet toegankelijk zijn voor iedereen’

Mensen met een verstandelijke beperking hebben niet alleen een verhoogd risico op een visuele beperking, ook gehoorproblemen komen vaker voor dan bij andere mensen. De mogelijkheden om hen hierbij te helpen worden echter nog lang niet optimaal benut. Bartiméus ontwikkelde een aanpak die we nu al meer dan 20 jaar met succes toepassen. Cliënten met een visuele en verstandelijke beperking (VVB) plukken hier de vruchten van.
Lees meer

Publicaties

Aangeboren doofblindheid

Dit boek gaat over leven met aangeboren doofblindheid. Leven met aangeboren doofblindheid is niet gemakkelijk. Je neemt nauwelijks vanzelf informatie op uit de omgeving. Je hebt aanpassingen nodig...Bestellen

Mentalization can be learned

Guidelines for all parents and caregivers supporting persons with a visual impairment and/or intellectual disability and also suffering from a problematic attachment, psychiatric disorders and/or...Bestellen

Ervaringsverhalen

'Een verrijking nu we weten wat we onze doofblinde cliënten kunnen bieden'

Op de woning waar ik werk is een mevrouw komen wonen die naast haar verstandelijke beperking, ook doof én volledig blind is geworden. Caro, ambulant medewerker van expertiseorganisatie Bartiméus heeft ons team aan de hand meegenomen en ons de wereld geïntroduceerd van het niet kunnen zien en horen. Confronterend!
Lees meer

'De puzzel viel in elkaar'

Tijdens een Visueel Functie Onderzoek (VFO) dat Bartiméus uitvoerde bij Cordaan kwam er een vrouw (Cecil) met een verstandelijke beperking op het spreekuur. Haar gezichtsvermogen bleek flink gedaald ten opzichte van het laatste VFO. Hoe nu verder?
Lees meer