menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Hoe wordt CVI veroorzaakt?

CVI wordt veroorzaakt door beschadiging van de visuele banen voorbij het chiasma opticum. CVI kan op verschillende momenten ontstaan: voor, tijdens of na de geboorte. Bij volwassenen is de oorzaak vaak een hersenbeschadiging, ontstaan door infarcten, dementie, verkeersongevallen en tumoren. Meestal zijn er afwijkingen zichtbaar op de MRI. Er is een duidelijke relatie tussen de ernst van de afwijkingen zoals vastgesteld met MRI en de ernst van de cerebrale visusstoornissen. Soms is er sprake van CVI zonder zichtbare anatomische laesies, bijvoorbeeld bij stofwisselingsstoornissen of epilepsie.

CVI veroorzaakt voor de geboorte

Prenatale oorzaken van CVI zijn aanlegstoornissen van de hersenen als holoprosencephalie en lissencephalie, chromosoomafwijkingen, intra-uteriene infecties en sommige syndromen.

CVI veroorzaakt rondom de geboorte

CVI wordt in het meeste gevallen veroorzaakt door problemen rondom de geboorte zoals prematuriteit en zuurstoftekort rondom de geboorte. Prematuriteit kan leiden tot periventriculaire leucomalacie (PVL) en beschadiging van de thalamus en de basale kernen. Omdat de radiatio optica (de loop van de visuele informatie in de hersenen) nauw verband houdt met deze structuren, heeft beschadiging hiervan vaak stoornissen in het zien tot gevolg. 

Een lokaal infarct, zoals gezien kan worden bij zuurstoftekort rondom de geboorte bij voldragen kinderen, kan ook CVI tot gevolg hebben.

CVI veroorzaakt na de geboorte 

Postnatale oorzaken zijn onder meer infecties van het centrale zenuwstelsel, stofwisselingsziekten en trauma.

Bij oudere kinderen en volwassenen kan een niet aangeboren hersenletsel of aandoening (NAH) oorzaak zijn van CVI. NAH kan onderverdeeld worden:

  • Traumatisch hersenletsen door bijvoorbeeld een ongeval.
  • Niet- traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte of een tumor.
  • Neurologische aandoeningen zoals dementie en multiple sclerose (MS).

Meestal zijn er afwijkingen zichtbaar op een MRI scan. Er is een duidelijke relatie tussen de ernst van de afwijkingen die te zien zijn op de MRI en de ernst van de visuele stoornissen. Er kan ook sprake zijn van CVI zonder dat er duidelijk zichtbare afwijkingen te zien zijn op de MRI. Dit kan onder meer voorkomen bij stofwisselingsziekten of epilepsie.

Nieuws

Onderzoek bewijst: CVI Experience werkt

Iemand met de aandoening CVI kan wel zien, maar kan de beelden niet goed interpreteren, als gevolg van een aanlegstoornis of beschadiging van de hersenen. De uitingsvormen verschillen per persoon. Voorlichting met het instrument ‘CVI Experience’ leidt tot meer kennis en begrip over CVI bij naasten en begeleiders. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum CVI van Bartiméus.
Lees meer

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

Deze andere wijze van kijken is mijn nieuwe zien

Optometrist en hogeschooldocent oogzorg Louise van Doorn werd tien jaar geleden zelf slechtziend als gevolg van hersenbeschadiging na een zware val. Haar leven veranderde op slag. Ze moest leren omgaan met diverse ingrijpende waarnemingsproblemen die zijn ontstaan in de hersenen. ‘Drie maanden na de eerste paniekaanval zat ik ineens thuis met een burn-out.’ Onlangs op het congres van Bartiméus over deze problematiek, vertelde ze haar verhaal. Over de gevolgen en hoe ze haar weg weer vond.
Lees meer

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer