menu Sluit het hoofdmenu

Dossier Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Hoe wordt CVI veroorzaakt?

CVI wordt veroorzaakt door beschadiging van de visuele banen voorbij het chiasma opticum. CVI kan op verschillende momenten ontstaan: voor, tijdens of na de geboorte. Bij volwassenen is de oorzaak vaak een hersenbeschadiging, ontstaan door infarcten, dementie, verkeersongevallen en tumoren. Meestal zijn er afwijkingen zichtbaar op de MRI. Er is een duidelijke relatie tussen de ernst van de afwijkingen zoals vastgesteld met MRI en de ernst van de cerebrale visusstoornissen. Soms is er sprake van CVI zonder zichtbare anatomische laesies, bijvoorbeeld bij stofwisselingsstoornissen of epilepsie.

CVI veroorzaakt voor de geboorte

Prenatale oorzaken van CVI zijn aanlegstoornissen van de hersenen als holoprosencephalie en lissencephalie, chromosoomafwijkingen, intra-uteriene infecties en sommige syndromen.

CVI veroorzaakt rondom de geboorte

CVI wordt in het meeste gevallen veroorzaakt door problemen rondom de geboorte zoals prematuriteit en zuurstoftekort rondom de geboorte. Prematuriteit kan leiden tot periventriculaire leucomalacie (PVL) en beschadiging van de thalamus en de basale kernen. Omdat de radiatio optica (de loop van de visuele informatie in de hersenen) nauw verband houdt met deze structuren, heeft beschadiging hiervan vaak stoornissen in het zien tot gevolg. 

Een lokaal infarct, zoals gezien kan worden bij zuurstoftekort rondom de geboorte bij voldragen kinderen, kan ook CVI tot gevolg hebben.

CVI veroorzaakt na de geboorte 

Postnatale oorzaken zijn onder meer infecties van het centrale zenuwstelsel, stofwisselingsziekten en trauma.

Bij oudere kinderen en volwassenen kan een niet aangeboren hersenletsel of aandoening (NAH) oorzaak zijn van CVI. NAH kan onderverdeeld worden:

  • Traumatisch hersenletsen door bijvoorbeeld een ongeval.
  • Niet- traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte of een tumor.
  • Neurologische aandoeningen zoals dementie en multiple sclerose (MS).

Meestal zijn er afwijkingen zichtbaar op een MRI scan. Er is een duidelijke relatie tussen de ernst van de afwijkingen die te zien zijn op de MRI en de ernst van de visuele stoornissen. Er kan ook sprake zijn van CVI zonder dat er duidelijk zichtbare afwijkingen te zien zijn op de MRI. Dit kan onder meer voorkomen bij stofwisselingsziekten of epilepsie.

Nieuws

'Kennis delen is onze maatschappelijke opdracht'

Ons nieuwe Kennis Magazine is nu voor u beschikbaar. Het gaat geheel over onderzoek in visuele, mentale en andere functies, hulpmiddelen en participatiemogelijkheden bij mensen met een visuele of meervoudige beperking. 'Van gebaande paden afwijken is ons specialisme, ook bij diagnostiek'. De artikelen zijn online te lezen, op onze vestigingen ligt een papieren full-color versie klaar.
Lees meer

Nascholingsavonden voor verwijzers door Zonnestraal en Bartiméus

Oogziekenhuis Zonnestraal organiseert jaarlijks nascholingen voor verwijzers waarin de oogheelkunde centraal staat. Dit najaar zullen de specialisten dit in samenwerking doen met de professionals van expertise-organisatie Bartiméus. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Diabetische retinopathie én Kijkproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). U kunt de nascholing kosteloos bijwonen!
Lees meer

Publicaties

Mein Kind hat CVI

In den vergangenen Jahren wurden in der Bartiméus-Reihe verschiedene Bücher über die Entwicklung von Kleinkindern mit einer Sehbehinderung veröffentlicht. In diesen Büchern finden Eltern...Bestellen

My Child has CVI

Handbook for parents of a young child with CVI Handbook for parents of a young child with CVI.
This book is about cerebral visual impairment (CVI) in young children. It gives parents tools...Bestellen

Ervaringsverhalen

‘Hij is niet meer afhankelijk van waar wij hem neerzetten'

Hulpmiddelen voor kinderen. Voor ouders kan het een flinke drempel zijn als er weer een nieuw hulpmiddel nodig blijkt. Tegelijkertijd zijn hulpmiddelen waarmee kinderen zelf kunnen voortbewegen voor de kinderen en voor hun ouders van enorm belang. Net zoals bij Ferre.
Lees meer

Dag van de Geleidehond: maak kennis met Bjorn en Christa

Ze zijn aandoenlijk en schattig die geleidehonden! Stuk voor stuk lieve, slimme, trouwe viervoeters, maar wat moeten ze doen als ze hun tuig om krijgen? Hoe ziet 'een dag' van een geleidehond met een werkend baasje eruit? We vroegen het - op de Dag van de Geleidehond - aan Christa Schrooten (39, blind), maatschappelijk werker bij Bartiméus Wonen. Zij en haar goldendoodle Bjorn zijn al 7,5 jaar onafscheidelijk.
Lees meer